Show simple item record

Thermal overload trip unit in electrical switching devices

dc.contributor.advisorZelenka, Michalcs
dc.contributor.authorMarek, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:34:26Z
dc.date.available2019-04-04T05:34:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMAREK, S. Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other91610cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61513
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o časově závislé tepelné spoušti v samočinných spínacích přístrojích. V první části se zabývá principem činnosti tepelné nadproudové spouště a možných konstrukčních řešení. Největší důraz je zde kladen na bimetal jako na základní konstrukční prvek tepelné nadproudové spouště. Mimo materiálů, které jsou nejvhodnější k výrobě bimetalu, jsou zde také podrobně analyzovány parametry bimetalu potřebné k jeho návrhu. Dále nás práce seznamuje s elementárními výpočty bimetalového prvku a souhrnem matematických vztahů pro výpočet nejčastěji používaných řešení. Převážná část této práce se zabývá teoretickým výpočtem tepelné spouště v předem určeném jističi pro zadaný typ bimetalu a požadované vypínací charakteristiky. Předem stanovený výpočet je následně ověřen měřením. Jedná se především o měření volného průhybu bimetalu v závislosti na oteplení. V poslední části této práce je provedeno vyhodnocení výsledků získaných z teoretického výpočtu s výsledky získanými měřením.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis revolves around a time dependent thermal overload trip unit inside automated switching mechanisms. The first part addresses the principle of the function of a thermal overcurrent trip unit and the possible construction solutions. The biggest emphasis is given to bimetal as a base construction feature of the thermal overcurrent trip unit. Besides the materials that are most suitable for the creation of bimetal, various bimetal parameters that are needed for its design are also analyzed. The next subject of the thesis is an introduction to the elemental calculations for the bimetal component and the summary of mathematical relations for the calculation of the most commonly used solutions. A predominant part of this thesis revolves around the theoretical calculation of the thermal overload trip in a previously estabilished circuit breaker for a specific type of the bimetal and a specific required tripping characteristic. The previously estabilished calculation is then verified by measuring. The measuring itself consists of the measurement of the free bending of the bimetal in dependence on heat. The last part of this thesis includes the assessment of the results calculated from the theoretical standpoint, compared with the results given by the measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNadproudová spoušťcs
dc.subjectTepelná spoušťcs
dc.subjectBimetalcs
dc.subjectKompaktní jističcs
dc.subjectMěřenícs
dc.subjectOvercurrent trip uniten
dc.subjectThermal overload trip uniten
dc.subjectThermostatic bimetalen
dc.subjectMolded case circuit breakeren
dc.subjectMeasurementen
dc.titleTepelná spoušť ve spínacích přístrojíchcs
dc.title.alternativeThermal overload trip unit in electrical switching devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-13:50:37cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91610en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:58:32en
sync.item.modts2021.11.12 18:49:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Davidcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích“. Prezentace práce je přehledná. Student popisuje princip měření průhybu bimetalu. Součástí prezentace jsou grafy z provedených měření. Vedoucí ani oponent nebyli se studentovou prací spokojeni. Oponent měl připomínku, že studentova práce je velice podobná práci jeho vedoucího. Student není schopen popsat nesrovnalosti vzniklé během měření.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record