Show simple item record

Frequency of ECG signals

dc.contributor.advisorKolářová, Janacs
dc.contributor.authorJordánová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:25:39Z
dc.date.available2019-05-17T14:25:39Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJORDÁNOVÁ, I. Frekvenční obsah elektrokardiografických záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93485cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61555
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením a popisem elektrokardiografických záznamů lidského organismu a frekvenční analýzou elektrografických záznamů izolovaného králičího srdce. Popisuje fyziologickou stavbu srdce s následným měřením a zpracováním jeho elektrické aktivity. Cílem práce bylo zpracovat naměřené signály v programu MATLAB a provést frekvenční analýzu s následným vyhodnocením.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with measuring and description of ECG signal of the human body and frequency analysis of EG of isolated rabbit hearts. It describes the physiological structure of heart with subsequent measuring and processing of the electrical activity. The goal was to process gathered signals data in MATLAB and to use frequency analysis with evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrokardiografiecs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectelektrografiecs
dc.subjectEGcs
dc.subjectsignálcs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectvliv elektrodcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectElektrocardiographyen
dc.subjectECGen
dc.subjectelectrographyen
dc.subjectEGen
dc.subjectfrequency analysisen
dc.subjectthe influence of electrodesen
dc.subjectMATLABen
dc.titleFrekvenční obsah elektrokardiografických záznamůcs
dc.title.alternativeFrequency of ECG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-11:16:38cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93485en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:35:03en
sync.item.modts2020.04.01 03:58:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRonzhina, Marinacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Schwarz se zeptal co jste v signálech filtrovala a proč ? Jaké jste použila filtry? Dr. Bulková se zeptala zda snímání sigálů bylo bipolární nebo unipolární ? Ing. Sekora se zeptal proč jste použila tak nízkou frekvenci dolní mezní frekvenci ? Doc. Kolářová pro sledování vlivu elektrod na frekvenční složky jste použila průběh elektrogramu, existuje nějaká jiná možnost zjištění vlastností elektrod ? Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record