Show simple item record

Suppression of power-line interference in ECG signals

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorGregorová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:55Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationGREGOROVÁ, K. Potlačení síťového rušení v signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other88928cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61588
dc.description.abstractTato práce zahrnuje přehled jednotlivých metod filtrace EKG signálu, které potlačují síťové rušení. Zaměřuje se na parametry ovlivňující kvalitu filtrace u tří hlavních skupin filtrů: FIR, IIR a adaptivní filtry. Hlavní podstatou je vyhodnocení navržených metod z hlediska kvality filtrace. Tato kvalita je hodnocena průměrným výstupním SNR, směrodatnou odchylkou a dobou filtrace. Kritéria úspěšnosti filtrace vychází ze základních požadavků na číslicové filtry. Návrh filtrů je realizován v programovém prostředí Matlab.cs
dc.description.abstractThis work includes an overview of the different methods of filtering of ECG signals that suppress the network interference. It focuses on the parameters that affect the quality of filtration for the three main groups of filters: FIR, IIR and adaptive filters. The main objective is to evaluate proposed methods in terms of the quality of filtration. This quality is rated an average output SNR, standard deviation and time filtering. The criteria of success is based on the filtration of the basic requirements on digital filters. Design of filter is realized in the Matlab programming environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrokardiografiecs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectCSEcs
dc.subjectúzkopásmové rušenícs
dc.subjectširokopásmové rušenícs
dc.subjectlineární filtracecs
dc.subjectadaptivní filtracecs
dc.subjectSNRcs
dc.subjectsměrodatná odchylkacs
dc.subjectElectrocardiographyen
dc.subjectECGen
dc.subjectCSEen
dc.subjectnarrowband interferenceen
dc.subjectbroadband interferenceen
dc.subjectlinear filteringen
dc.subjectadaptive filteringen
dc.subjectSNRen
dc.subjectstandard deviationen
dc.titlePotlačení síťového rušení v signálech EKGcs
dc.title.alternativeSuppression of power-line interference in ECG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-15:35:19cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88928en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:19:57en
sync.item.modts2020.03.31 18:17:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Chmelař položil otázku odkud jste brala normy kolísání síťového napětí? Doc. Kozumplík položil otázku na téma Zákmity v QRS komplexu. Ing. Čmiel položil otázku Jaká byla vzorkovací frekvence signálu? Šlo by vyjádřit osu x jinak než ve vzorcích? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record