Show simple item record

Computer modeling of thermally activated structures

dc.contributor.authorŠikula, Ondřejcs
dc.date.accessioned2016-06-23T10:53:45Z
dc.date.available2016-06-23T10:53:45Z
dc.date.issued2011-06-15cs
dc.identifier.citation. 2011, vol. , issue , p. 1-39.en
dc.identifier.other98915cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61776
dc.description.abstractHabilitační práce se zabývala teoretickou analýzou tepelného chování tepelně aktivovaných konstrukcí. Stávající teoretické přístupy k řešení této problematiky byly podrobeny zkoumání a kritické analýze. Odtud pak vycházela jejich modifikace či vývoj nových modelů, které jsou schopny danou problematiku řešit komplexněji a přesněji. Hlavním výsledkem práce je numerická metoda časově neustáleného 2D sdílení tepla implementovaná v prostředí MS Office a v samostatném softwaru CalA a také implementace metody počítačového modelování dynamiky tekutin (CFD) v oblasti modelování tepelného chování tepelně aktivovaných konstrukcí. Tyto metody přináší zdokonalení stávajících metod návrhu a posouzení tepelně aktivovaných konstrukcí v oblasti: - geometrie, konstrukčního řešení, dimenzování a stanovení tepelného výkonu; - regulace a řízení výkonu při řešení časově neustálených dějů; - detailní posouzení tepelně-vlhkostního mikroklimatu.cs
dc.description.abstractHabilitation thesis deals with the theoretical analysis of thermal behavior of thermally activated constructions, especially Thermo Active Building Structures (TABS). This work can be incorporated into the mathematical and physical modeling of heat and mass transfer in the application of heat activated structures used for heating and cooling of buildings. The work is based on critical analysis of the current state of knowledge in the design and operation of large systems, heating and cooling. The main results of the work are to develop and verify numerical models of transient heat transfer in time implemented in MS Office and in new software Calculation Area (CalA). Another result is the presentation of the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) to obtain physical quantities to enable detailed assessment of thermal comfort in the room. These methods accurate and extend existing methods of design of TABS in the calculation of the thermal performance and surface temperatures. The models are also useful to simulate the impact of regulation and performance management and enable a detailed assessment of the heat-humidity microclimate.en
dc.formattextcs
dc.format.extent1-39cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVUTIUMcs
dc.relation.urihttp://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-4308-2.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/cs
dc.subjectTepelně aktivované konstrukcecs
dc.subjectaktivace betonového jádracs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectsoftware CalAcs
dc.subjecttepelný komfort.cs
dc.subjectThermo active building structures
dc.subjectnumerical modeling
dc.subjectCFD simulations
dc.subjectsoftware CalA
dc.subjectthermal comfort.
dc.titlePočítačové modelování tepelně aktivovaných konstrukcícs
dc.title.alternativeComputer modeling of thermally activated structuresen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
sync.item.dbidVAV-98915en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:51en
sync.item.modts2020.04.01 05:56:11en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverotheren
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International