Show simple item record

Detection of High-Frequency EEG Activity in Epileptic Patients

dc.contributor.advisorJurák, Pavelen
dc.contributor.authorCimbálník, Janen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCIMBÁLNÍK, J. Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other96156cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61785
dc.description.abstractTato práce se zabývá automatickou detekcí vysokofrekvenčních oscilací jakožto moderního elektrofyziologického biomarkru epileptogenní tkáně v intrakraniálním EEG, jehož vizuální detekce je zdlouhavý proces, který je ovlivněn subjektivitou hodnotitele. Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění postihující 1 % obyvatelstva. Přestože jsou přibližně dvě třetiny případů léčitelné farmakologicky, zbylá třetina pacientů je odkázána zejména na léčbu chirurgickým zákrokem, pro nějž je zapotřebí přesně lokalizovat ložisko patologické tkáně. Vysokofrekvenční oscilace jsou v posledním desetiletí studovány pro jejich potenciál lokalizace patologické tkáně. Součástí této práce je shrnutí dosavadního výzkumu vysokofrekvenčních oscilací a výčet detektorů používaných ve výzkumu. V rámci práce byly vyvinuty či vylepšeny tři detektory vysokofrekvenčních oscilací, na jejichž popis navazuje evaluace z hlediska shody s manuální detekcí, přesnosti výpočtu příznaků oscilací a schopnosti lokalizace patologické tkáně. V závěru práce jsou představeny vyvinuté metody vizualizace vysokofrekvenčních výskytu oscilací a stručně uvedeny dosažené vědecké výsledky.en
dc.description.abstractThis work deals with automated detection of high-frequency oscillations as a novel electrophysiologic biomarker of epileptogenic tissue in intracranial EEG. Visual detection of these oscillations is a time-consuming process and is prone to reviewer bias. Epilepsy is one of the most common neurological diseases affecting 1 % of population. Even though two thirds of cases are successfully treated with anti-epileptic drugs, the rest of the patients are dependent mainly on surgical procedure, which requires precise localization of pathologic focus. High-frequency oscillations have been studied over the last decade for their potential to localize the focus of pathological tissue. Initial part of this work is a summary of the current state of high-frequency oscillations research and a detailed list of detectors used in research. Within the scope of this work three high-frequency oscillation detectors were developed or enhanced. The description of the algorithms is followed by detector evaluation with regard to the concordance with expert reviewed events, feature estimation and the ability to correctly localize pathological tissue. The final part of the work provides an overview of developed visualization methods and a short summary of achieved scientific results.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEpilepsieen
dc.subjectzóna počátku záchvatuen
dc.subjectvysokofrekvenční oscilaceen
dc.subjectdetekce vysokofrekvenčních oscilací.en
dc.subjectEpilepsycs
dc.subjectseizure onset zonecs
dc.subjecthigh-frequency oscillationscs
dc.subjectdetection of high frequency oscillations.cs
dc.titleDetekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientůen
dc.title.alternativeDetection of High-Frequency EEG Activity in Epileptic Patientscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-21cs
dcterms.modified2017-02-22-09:07:56cs
thesis.disciplineBiomedicínská elektronika a biokybernetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid96156en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:40:35en
sync.item.modts2020.04.01 00:11:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKremláček, Janen
dc.contributor.refereeJiruška,, Přemyslen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. (člen) Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. - oponent (člen) doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record