Now showing items 1-20 of 190

 • Hardware Accelerated Digital Image Stabilization in a Video Stream 

  Pacura, Dávid
  Cílem této práce je návrh nové techniky pro stabilizaci obrazu za pomoci hardwarové akcelerace prostřednictvím GPGPU. Využití této techniky umožnuje stabilizaci videosekvencí v reálném čase i pro video ve vysokém rozlišení. ...
 • Analyzátor komunikace na sběrnici USB 

  Jančo, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom analyzátoru komunikácie na zbernici USB. Prvá časť práce je venovaná zbernici USB a typom dátových prenosov na nej. Ďalej práca rozoberá existujúce riešenia analyzátorov zbernice ...
 • Využití WebGL engine pro zobrazování automobilů 

  Macků, Jiří
  Tato práce se zabývá zobrazováním automobilů za pomoci technologie WebGL. Cílem práce je navrhnout a implementovat způsob realistického i stylizovaného zobrazení 3D modelů automobilů pro interní použití jako jednoduchý ...
 • Prostředí pro monitorování přístupu ke zdrojům v síti s využitím technologie OnePK 

  Kollát, Samuel
  V tejto práci je popísaný návrh , architektúra a implementácia systému , ktorý slúži k monitorovaniu služieb a súborov v počítačovej sieti . Monitorovací systém je založený na princípu softvérovo definovaných sietí . Prvá ...
 • Extrakce informací ze slabě strukturovaného textu 

  Minárik, Matej
  V dnešnej dobe sa stretávame s pojmom Web 2.0, ktorý predstavuje web dokumentov. Dokumenty na webe sú dostupné vo väčšine prípadov v neštruktúrovanej, alebo čiastočne štruktúrovanej podobe. Pre lepšie a jednoduchšie ...
 • Anotace NetFlow dat z pohledu bezpečnosti 

  Kadletz, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro offline anotaci NetFlow datové sady z pohledu síťové bezpečnosti. V práci je podrobně popsána architektura NetFlow spolu se způsoby detekce bezpečnostních událostí ...
 • Akcelerace algoritmů pro shlukování tunelů v proteinech 

  Jaroš, Marta
  Práce se zabývá problémem shlukování tunelů z dat získaných molekulární dynamikou proteinů. Tento proces je velmi výpočetně náročný a představuje výzvu pro vědecké komunity. Cílem je najít algoritmus s optimálním poměrem ...
 • Kryptografický protokol pro správu a schvalování verzí dokumentů 

  Lacko, Peter
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro spravování a verzování elek- tronických dokumentů. V první části jsou popsány aplikace se stejným nebo podobným zaměřením. Druhá část obsahuje popis bezpečnosti ...
 • Voxel Cone Tracing 

  Pracuch, Michal
  Tato práce se zabývá výpočtem globálního osvětlení ve scéně pomocí metody Voxel Cone Tracing. Jejím základem je voxelizace scény z trojúhelníkové reprezentace. Voxelizace může být prováděna do plné pravidelné 3D mřížky ...
 • Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi 

  Kačurik, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou vysoko náročných aplikácií na zväzku Intel Xeon Phi koprocesorov. Na dvoch prístupoch k riešeniu N-Body problému boli demonštrované možnosti behu programov na zväzku ...
 • Webový přehrávač videa se slajdy a přepisem 

  Koriťák, Jan
  {Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace přehrávače videozáznamu s doprovodem slajdů ve webovém prostředí, jakožto JavaScriptového pluginu. Jelikož má výstup této práce sloužit jako náhrada již existujícího ...
 • Odhad hloubky pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Ivanecký, Ján
  Táto práca sa zaoberá odhadom hĺbky s použitím konvolučných neurónových sietí. Pre vyriešenie tohto problému je v práci navrhnutý model skladajúci sa z troch častí. Model sa skladá zo siete globálneho kontextu, ktorá ...
 • Transformace dokumentů HTML na vektorovou grafiku SVG 

  Šafář, Martin
  Tato diplomová práce řeší problematiku vykreslování HTML/CSS dokumentů pomocí vektorové grafiky ve formátu SVG. Cílem práce je návrh a implementace rozšíření knihovny CSSBox o možnost vektorového výstupu. Nejprve jsou ...
 • Statická detekce malware nad LLVM IR 

  Surovič, Marek
  Tato práce se zabývá metodami pro behaviorální detekci malware, které využívají techniky formální analýzy a verifikace. Základem je odvozování stromových automatů z grafů závislostí systémových volání, které jsou získány ...
 • Aplikace s vkládáním virtuálních předmětů do záběru kamery 

  Popelka, Karel
  Cílem práce je navrhnout aplikaci pro mobilní platformu s možností vkládání virtuálních předmětů do záběru kamery s minimální rušivostí ve scéně. Aplikace je implementovaná na platformě Windows 8.1 a Windows Phone 8.1. ...
 • Aplikační programové rozhraní pro ITIL Service Desk systémy 

  Širůček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá ITIL procesy v systémech service desk. Cílem práce bylo zvolit několik service desk systémů a zpracovat rozhraní, přes které bude možné se service desky komunikovat a pracovat s vybranými procesy. ...
 • Algoritmy pro segmentaci webových stránek 

  Laščák, Tomáš
  Segmentace webových stránek je jednou z disciplín extrakce informací. Umožňuje dělit stránky na různé sémantické bloky. Diplomová práce se zabývá seznámením se samotnou segmentací a také implementací konkrétní segmentační ...
 • Rozhraní pro hry s dataprojektorem a Leap Motion 

  Kendra, Matej
  V této práci jsou popsána různá rozhraní určená člověku k hraní her a postupně jsou vyobrazeny modernější i běžně dostupná rozhraní. Blíže práce popisuje, jakým způsobem lze hrát hry na běžném dataprojektoru a senzorech ...
 • Struktury trie pro zpracování rozsáhlých textových dat 

  Rajčok, Andrej
  Táto práca rozoberá spracovanie prirodzeného jazyka so zameraním sa na morfologickú analýzu a spoznávanie pomenovaných entít. Rozoberá efektívne vyhľadávanie v slovníkoch a v ňom používaných špecializovaných stručných ...
 • Optimalizace velikosti bajtkódu Javy 

  Poncová, Vendula
  Tato práce se zabývá optimalizací bajtkódu jazyka Java zhlediska jeho velikosti. Popisuje virtuální stroj Javy a formát jeho instrukčního souboru a uvádí přehled některých knihoven pro manipulaci sbajtkódem. Spomocí těchto ...