Now showing items 1-20 of 190

 • Detekce malware pomocí analýzy DNS provozu 

  Daniš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabýva návrhem a implementací nástroje pro detekci malwaru pomocí analýzy DNS provozu. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen s ...
 • Voxel Cone Tracing 

  Pracuch, Michal
  Tato práce se zabývá výpočtem globálního osvětlení ve scéně pomocí metody Voxel Cone Tracing. Jejím základem je voxelizace scény z trojúhelníkové reprezentace. Voxelizace může být prováděna do plné pravidelné 3D mřížky ...
 • Syntéza a verifikace síťové konfigurace 

  Černeková, Alžbeta
  Predmetom diplomovej práce je problematika konfigurovania sieťových zariadení. Rieši otázku ako zjednodušiť určité časti konfigurácie a zároveň eliminovať časté chyby. Predstavuje riešenie nastavovania IP adries na rozhraniach ...
 • Rozpoznávání textu pomocí konvolučních sítí 

  Csóka, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou nových datových sad pro účely strojového učení rozpoznávání textu z fotografií a experimenty s konvolučními neuronovými sítěmi na těchto sadách. Popisuje architekturu konvolučních sítí, problémy ...
 • Vkládání vodoznaků do 3D modelů 

  Honzátková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá vkládáním vodoznaků do 3D modelů, které jsou reprezentovány polygonální sítí. Jejím cílem je zvolit vhodnou metodu na vkládání/extrakci vodoznaku do/z 3D modelů a vytvořit nástroj, který ji ...
 • Inteligentní autopilot založený na agentně orientovaném programování 

  Burda, Radek
  Práce se zabývá problematikou leteckých soubojů stíhacích letounů. Cílem práce je vytvoření chytrého autopilota s využitím agentního systému, který bude inteligentně provádět bojové manévry a taktiky v běžící simulaci. V ...
 • Využití klíčenky Gnome v projektu FreeIPA 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce poskytuje úvod do projektu FreeIPA a projektu GNOME Keyring. Rozebírá možné výhody integrace GNOME Keyringu do FreeIPA pomocí komponenty FreeIPA zvané Password Vault. Jsou poskytnuty návrhy možných ...
 • Zobrazování rozsáhlých scén 

  Langer, Lukáš
  Práca pojednáva zobrazovanie rozsiahlych scén a terénu. Kladie si za úlohu zobrazovať scény, ktoré sa bežne nemusia vojsť do pamäti grafickej karty. Je predstavená teória zobrazovania terénov vrátane algoritmov. Práca ...
 • Sledování více osob ve videu z jedné kamery 

  Vojvoda, Jakub
  Detekcia a sledovanie viacerých osôb je náročný problém s vysokým aplikačným potenciálom. Náročnosť problému je spôsobená hlavne zložitosťou scény a vysokou variabilitou v artikulácii a vzhľade osôb. Cieľom tejto práce je ...
 • Distribuované zpracování zachycené síťové komunikace 

  Hvězda, Matěj
  Pro správce sítí je běžná věc zpracovávat a analyzovat síťové přenosy. Soubory, které obsahují tyto síťové toky, nejsou tak velké pro malé sítě. Ale v případě velkých topologiích, kde soubory rostou až do desítek GB, je ...
 • Popis fotografií pomocí rekurentních neuronových sítí 

  Kvita, Jakub
  Tato práce se zabývá automatickým generovaním popisů obrázků s využitím několika druhů neuronových sítí. Práce je založena na článcích z MS COCO Captioning Challenge 2015 a znakových jazykových modelech, popularizovaných ...
 • Návrh systému pro precizní lokalizační služby 

  Krippel, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať bezdrôtovú lokalizáciu v interiéri. Analyzované sú niektoré technológie bezdrôtovej lokalizácie ako Time of Arrival alebo Time Difference of Arrival. V práci je taktiež popísaný ...
 • Simulátor městské dopravy 

  Dostál, Martin
  Práce se zaměřuje na mikro simulaci dopravy ve městech, konkrétně na malý městský okruh v Brně. Popisuje přístupy k řešení problému s reprezentací pozemních komunikací a představuje základní přístupy a modely potřebné pro ...
 • Rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky 

  Huták, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá průzkumem, návrhem a tvorbou postupů pro rozpoznávání topologických informací z plánu křižovatky. Vysvětluje metody používané v oblasti zpracování obrazu za účelem segmentace obrazu, rozpoznávání ...
 • Obfuskace anomálií a bezpečnostních incidentů při provozu DNS 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se nejdříve zabývá analýzou současných metod detekce anomálií a bezpečnostních incidentů v DNS provozu. Později jsou v práci navrženy obfuskační techniky, pomocí kterých je možné obejít současnou anomální detekci v ...
 • Identifikace hudby, řeči, křiku, zpěvu v audio (video) záznamu 

  Danko, Michal
  Tato práce navazuje na trend posledních desetiletí ve využívaní neuronových sítí za účelem odhalení řeči v zašuměných datech. Text začíná základními poznatky o probíraných tématech, jako jsou audio příznaky, strojové učení ...
 • Fundamentální analýza numerických dat pro automatický trading 

  Huf, Petr
  Tato práce se zabývá využitím fundamentální analýzy v automatickém obchodování. Technická analýza využívá k predikci ceny hlavně její historické hodnoty a indikátory z této ceny odvozené. Fundamentální analýza naopak využívá ...
 • Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq 

  Nosko, Svetozár
  Tato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado ...
 • Analýza útoků s využitím mobilního zařízení Pwn Phone 

  Holubec, Petr
  Tato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a použitých protokolů. Cílem práce je popsat vybrané síťové útoky a demonstrovat jejich proveditelnost pomocí zařízení Pwn Phone. Dále bude implementován systém sestávající ...
 • Zefektívnenie prenosu elektronickej pošty pomocou pluginu pre Microsoft Exchange 

  Jakubis, Tomáš
  Tento projekt se zaoberá optimalizáciu e-mailu a SMTP prevádzkou v proprietárnom produkte Microsoft Exchange 2013 v námornom priemysle. Cieľom je najskôr analyzovať požiadavky tejto služby na pomalých a nespoľahlivých ...