Show simple item record

Analysis of Attacks with Mobile Device Pwn Phone

dc.contributor.advisorAron, Lukášcs
dc.contributor.authorHolubec, Petrcs
dc.date.accessioned2018-05-17T19:18:26Z
dc.date.available2018-05-17T19:18:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOLUBEC, P. Analýza útoků s využitím mobilního zařízení Pwn Phone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96628cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61818
dc.description.abstractTato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a použitých protokolů. Cílem práce je popsat vybrané síťové útoky a demonstrovat jejich proveditelnost pomocí zařízení Pwn Phone. Dále bude implementován systém sestávající z mobilní aplikace a serverové části umožňující provedení NFC relay útoku na bezkontaktní platební karty. Součástí práce bude otestování systému v reálném světě a vyhodnocení úspěšnosti v různých podmínkách.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the safety of wireless networks and used protocols. The aim is to describe chosen network attacks and demonstrate the feasibility of using the device Pwn Phone. It will also be implemented a system consisting of a mobile application and a server component allowing execution of NFC relay attack on contactless credit cards. System will be tested in real world and evaluation of the success in different conditions will also be part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPwn Phonecs
dc.subjectmobilní bezpečnostcs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectNFC relaycs
dc.subjectWi-Fics
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectPwn Phoneen
dc.subjectmobile securityen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectNFC relayen
dc.subjectWi-Fien
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectEtherneten
dc.titleAnalýza útoků s využitím mobilního zařízení Pwn Phonecs
dc.title.alternativeAnalysis of Attacks with Mobile Device Pwn Phoneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:47cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96628en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:15:07en
sync.item.modts2020.06.23 08:12:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMalinka, Kamilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího a přednesené prezentace rozhodla práci hodnotit stupněm B.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record