Show simple item record

HDR Tone-Mapping Acceleration on Xilinx Zynq Platform

dc.contributor.advisorMusil, Martincs
dc.contributor.authorNosko, Svetozárcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:41Z
dc.date.available2018-10-21T17:08:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNOSKO, S. Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96257cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61821
dc.description.abstractTato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado HLS, ktorý je využitý pri implementácii aplikácie. Druhá časť obsahuje potrebné teoretické poznatky z oblasti obrazu s vysokým dynamickým rozsahom a mapovania tónov. Tretia časť je venovaná návrhu a implementácií aplikácie, ktorá realizuje metódy mapovania tónov v HDR snímkach. Vybrané metódy sú implementované vo Vivado HLS a jazyku C++. Táto aplikácia je postavená na platforme Xilinx Zynq a využíva multiexpozičnú kameru pre záznam snímok HDR. Snímky sú predané do FPGA na spracovanie, kde prebieha mapovanie tónov.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the High-level synthesis (HLS). The first part deals with theoretical details and methods that are used in HLS tools. This is followed by a description of the synthesis tool Vivado HLS which will be used for implementation of an application. In the second part is briefly introduced high dynamic range images (HDR) and tone mapping. The third part is dedicated to design and implementation of the aplication which implements tone mapping methods in HDR images. This methods are implemented in Vivado HLS and language C++. This application is based on platform Xilinx Zynq and it uses multiexposure camera for capturing HDR images. Images are transmitted to FPGA for tone mapping processing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectXilinx Zynqcs
dc.subjectSoCcs
dc.subjectHLScs
dc.subjectHigh Level Synthesiscs
dc.subjectVivadocs
dc.subjectVivado HLScs
dc.subjectHDRcs
dc.subjectmapovanie tónovcs
dc.subjectXilinx Zynqen
dc.subjectSoCen
dc.subjectHLSen
dc.subjectHigh Level Synthesisen
dc.subjectVivadoen
dc.subjectVivado HLSen
dc.subjectHDRen
dc.subjecttone mappingen
dc.titleAkcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynqcs
dc.title.alternativeHDR Tone-Mapping Acceleration on Xilinx Zynq Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:06cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96257en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:19:42en
sync.item.modts2021.11.12 14:05:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZemčík, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Co považujete za největší rezervu výkonu Vašeho řešení? Vidíte reálnou možnost při využití HLS dále snižovat spotřebu zdrojů v FPGA? Zabýval jste se spotřebou elektrické energie u realizovaného řešení? Pokud ano, s jakými výsledky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record