Show simple item record

Acceleration of Lattice-Boltzmann Algorithms for Bloodflow Modeling

dc.contributor.advisorJaroš, Jiřícs
dc.contributor.authorKompová, Radmilacs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:12:57Z
dc.date.available2019-04-04T04:12:57Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOMPOVÁ, R. Akcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96443cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61824
dc.description.abstractTato práce se zabývá implementací a možnými optimalizacemi metody lattice-Boltzmann. Tato metoda umožňuje modelovat tok kapalin pomocí simulace pohybu fiktivních částic. Práce se zaměřuje na možná vylepšení existujícícho nástroje HemeLB, který se specializuje na simulaci proudění krve v mozku. V práci jsou mimo jiné zkoumány techniky vektorizace a paralelizace jejichž implementace by mohla pro tento nástroj být přínosná. Součástí práce je implementace aplikace srovnávající několik vybraných algoritmů pro metodu lattice-Boltzmann včetně jejich možných optimalizací. Zahrnuty jsou rovněž testy zaměřené na srovnání těchto algoritmů dle dosaženého výkonu, využití paměti cache a celkové spotřeby paměti. Nejlepší dosažený výkon byl 150 milionů aktualizovaných bodů mřížky za sekundu.cs
dc.description.abstractThis thesis aims to explore possible implementations and optimizations of the lattice-Boltzmann method. This method allows modeling of fluid flow using a simulation of fictive particles. The thesis focuses on possible improvements of the existing tool HemeLB which  is designed and optimized for bloodflow modeling. Several vectorization and paralellization approaches that could be included in this tool are explored. An application focused on comparing chosen algorithms including optimizations for the lattice-Boltzmann method was implemented as a part of the thesis. A group of tests focused on comparing this algorithms according to performance, cache usage and overall memory usage was performed. The best performance achieved was 150 millions of lattice site updates per second.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLattice-Boltzmann metodacs
dc.subjectmodelování toku krvecs
dc.subjectHemeLBcs
dc.subjectakcelerace algoritmůcs
dc.subjectvektorizacecs
dc.subjectparalelizacecs
dc.subjectOpenMPcs
dc.subjectLattice-Boltzmann methoden
dc.subjectbloodflow modelingen
dc.subjectHemeLBen
dc.subjectalgorithm accelerationen
dc.subjectvectorizationen
dc.subjectparallelizationen
dc.subjectOpenMPen
dc.titleAkcelerace algoritmů Lattice-Boltzmann pro modelování toku krve v mozkucs
dc.title.alternativeAcceleration of Lattice-Boltzmann Algorithms for Bloodflow Modelingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:33cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96443en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:30en
sync.item.modts2020.06.23 09:46:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKešner, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Bude možné očekávat začlenění provedené implementace do programu HemoLB, například ve formě přispění do vývojového repozitáře?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record