Show simple item record

Incremental Document Parsing in the HTML Rendering Engine

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorHrabec, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:58:15Z
dc.date.available2018-10-21T20:58:15Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHRABEC, P. Inkrementální načítání dokumentů v zobrazovacím stroji HTML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96236cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61829
dc.description.abstractCílem této práce je prozkoumat experimentální zobrazovací stroj CSSBox, prozkoumat možnosti jeho rozšíření o inkrementální načítání dokumentů a poté navrhnout potřebné úpravy. Nejprve je uveden přehled existujících možností, po kterém následuje návrh samotného řešení. Navržené úpravy jsou implementovány, otestovány a je s nimi experimentováno. Závěr práce je věnován zhodnocení výsledků a jsou nastíněny možnosti dalšího rozvoje.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to explore the CSSBox experimental rendering engine, to explore the possibility of its expansion on incremental rendering of documents and then to propose the necessary modifications. The opening chapters contain an overview of existing possibilities and subsequently, the solution is proposed. The proposed changes are implemented and tested. Experiments were performed and results evaluated. The conclusion is dedicated to the evaluation of results and options for further development are outlined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCSSBoxcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectinkrementální načítánícs
dc.subjectCSSBoxen
dc.subjectJavaen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectincremental parsingen
dc.titleInkrementální načítání dokumentů v zobrazovacím stroji HTMLcs
dc.title.alternativeIncremental Document Parsing in the HTML Rendering Engineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:54cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96236en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:09:24en
sync.item.modts2021.11.22 21:56:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře C. Otázky u obhajoby: Podle čeho byly vybrány testovací dokumenty? Jaké mají klíčové vlastnosti s ohledem na testování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record