Show simple item record

APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION METHOD FOR MORE DETAILED DIAGNOSTICS OF RADIAL BEARINGS DAMAGE

dc.contributor.advisorMazal, Pavelcs
dc.contributor.authorHort, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:29Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHORT, F. Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other47199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6182
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá studiem možnosti využití metody akustické emise, jako nástroje pro zpřesnění identifikace vzniku poškození radiálních ložisek. Práce obsahuje porovnání různých metod hodnocení poškození ložisek při laboratorních zkouškách. Dále je zohledněno i použité vazebné prostředí mezi stykovými plochami snímačů a snímaných povrchů. Praktická část zahrnuje představení experimentální stanice a provedených konstrukční úprav. Hlavní část práce tvoří podrobně rozebrané příklady tři typů experimentálních zkoušek, které simulují možné poruchy ložisek a jejich projevy ve snímaném signálu. Součástí je také vypracovaná metodika zkoušení s doporučenými hodnotami pro nastavení společného měření signálu AE, vibrací a teploty.cs
dc.description.abstractThis thesis studies the possibilities of exploiting the acoustic emission method as a tool for more detailed identification of the radial bearings damage formation. The work includes comparison of different evaluation methods in laboratory tests. Applied couplant between the contact sensor areas and sensing surfaces is also taken into account. The practical part includes the presentation of the experimental station and structural adjustments made. The main part of the work comprises the examples in detail of three types of experimental tests that simulate the possible failure of bearings and their manifestation in the sensing signal. Testing methodology developed with recommended values for setting common AE signal measurement, vibration and temperature is a part of the thesis, too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkustická emisecs
dc.subjectložiskocs
dc.subjectkontaktní únavacs
dc.subjectvazebné prostředícs
dc.subjectpittingcs
dc.subjectAcoustic emissionen
dc.subjectbearingen
dc.subjectcontact fatigueen
dc.subjectcouplanten
dc.subjectpittingen
dc.titleVyužití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisekcs
dc.title.alternativeAPPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION METHOD FOR MORE DETAILED DIAGNOSTICS OF RADIAL BEARINGS DAMAGEen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-11-28cs
dcterms.modified2012-01-19-10:03:03cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid47199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:48:19en
sync.item.modts2020.03.31 20:27:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePazdera, Lubošcs
dc.contributor.refereeHájek, Karelcs
dc.contributor.refereeSamek,, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (člen) Ing. Jiří Samek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDP splňuje požadavky na ni kladené VŠ zákonem a studijním zkušebním řádem VUT v Brně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record