Show simple item record

Mobile App with Predictions of e-Sports Matches

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorVěčorek, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:26:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:26:49Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVĚČOREK, D. Mobilní aplikace s predikcemi výsledků e-Sports utkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96534cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61944
dc.description.abstractE-Sports, neboli kompetitivní hraní počítačových her, prošlo v~posledních letech značným rozvojem. Profesionální hráči a týmy se pravidelně utkávají na turnajích, které sledují až~statisíce diváků, a vítězové si odnášejí výhry v~řádech milionů dolarů. Rozvíjí se video-přenosy z~těchto akcí a v~poslední době i kurzové sázení na e-Sports zápasy. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která si klade za cíl využít tohoto rozvoje e-Sports a vytvořit službu poskytování predikcí výsledků zápasů, podobnou jako existují u~běžných sportů. Výsledná aplikace přijímá predikce výsledků utkání pomocí služby Google Cloud Messaging a informuje uživatele o~jejich přijetí pomocí Android notifikací. Predikce ukládá na zařízení do SQLite databáze a umožňuje jejich zpětné zobrazení, procházení a filtrování. Po skončení jednotlivých zápasů zobrazuje jejich výsledek v~porovnání s~predikcemi a počítá bilanci těchto predikcí. Uživateli umožňuje zobrazit informace o~jeho předplatných a predikce, které pod ně spadají. Aplikace byla vytvořena ve vývojovém prostředí Android Studio podle směrnic pro material design. Byla otestována a odladěna na několika zařízeních od různých výrobců a s~různými verzemi operačního systému Android a následně byla umístěna na Google Play pro otevřené beta-testování. Do budoucna je naplánována její propagace mezi uživateli služby poskytování predikcí výsledků e-Sports utkání.cs
dc.description.abstractE-Sports, also known as progaming (professional gaming) has grown a lot in the last few years. Professional gamers are regularly attending tournaments watched by hundreds of thousands of fans and with prize pools of millions of dollars. There are many video broadcasts of those events and recently betting on e-Sports has also become available. The main goal of this thesis was to create a mobile app for OS Android, which aims to utilize this growth and create a service of providing predictions of results of the e-Sports matches, similar to that existing in regular sports. The application in its current form receives the predictions via Google Cloud Messaging service and shows an Android notification on their arrival. The predictions are then stored on the device into SQLite database so they are available for further view and filtering. After the matches are finished, their results are shown in comparison to the predictions and balance of the predictions is calculated. Users can display information about their subscriptions and predictions under that subscriptions. The app was created in Android Studio IDE with appearance based on the material design guidelines. The app was tested on several devices of different brand and Android version, then it was placed on Google Play for open beta testing. In the future the app will be offered to the users of the service of providing predictions of results of the e-Sports matches.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecte-Sportscs
dc.subjectpočítačové hrycs
dc.subjectprofesionální hraní počítačových hercs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjecte-Sportsen
dc.subjectvideo gamesen
dc.subjectprogamingen
dc.subjectmobile appen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectpredictionsen
dc.titleMobilní aplikace s predikcemi výsledků e-Sports utkánícs
dc.title.alternativeMobile App with Predictions of e-Sports Matchesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:40cs
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96534en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:59en
sync.item.modts2020.06.23 09:23:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzentandrási, Istváncs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: 1. Aký bol MVP? Aké základné vlastnosti mala spĺňať aplikácia? 2. Aká je sledovanosť e-Sportov relatívne k iným globálnym športom: futbal, rugby, basketbal, cricket, golf? (grafy prosím, strana 17. koniec 1. paragrafu) 3. Vysvetlite, prečo platiací zákazník nemôže zakázať notifikácie, keď u zdarma tipov to ide? 4. Aký máte finančný model služby? Môže to vyrábať peniaze? Keď áno, aký je minimálny počet ľudí, ktorý by mali predplatiť službu? (analýza by mala zahrňovať aj platenie znalcov, serverov a vývoj) 5. Aké služby ešte poznáte na push notifikácie okrem GCM?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record