Show simple item record

Support of Secure Boot in Systemd-Boot Project

dc.contributor.advisorSmrčka, Alešcs
dc.contributor.authorSekletár, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:58:15Z
dc.date.available2018-10-21T20:58:15Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSEKLETÁR, M. Rozšíření projektu Systemd-boot o podporu protokolu Secure Boot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96375cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61961
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený prehľad problematiky autentizácie v inicializačnom procese počítačov, pomocou technológie Secure Boot. Ďalej sa práca venuje prehľadu aktuálnych implementácií Secure Boot v operačných systémoch založených na jadre Linux. V závere práce je predstavená realizácia podpory Secure Boot vrámci projektu systemd-boot.cs
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is to convey an ellaborate overview of Secure Boot, the technology used for an authentization during a platfrom boot up. Overview is followed by a description of contemporary implementations of Secure Boot found in the operating systems based on the Linux kernel. Finally, we propose a new implemenation of Secure Boot support in the systemd-boot project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsystemdcs
dc.subjectBIOScs
dc.subjectUEFIcs
dc.subjectX.509cs
dc.subjectSecure Bootcs
dc.subjectsystemden
dc.subjectBIOSen
dc.subjectUEFIen
dc.subjectX.509en
dc.subjectSecure Booten
dc.titleRozšíření projektu Systemd-boot o podporu protokolu Secure Bootcs
dc.title.alternativeSupport of Secure Boot in Systemd-Boot Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:28cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96375en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:10:17en
sync.item.modts2021.11.22 23:18:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Prof. Ing. Pavel Čičák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Vyjádřete se ke splnění bodů 4 a 5 zadání. Proč nebyly tyto body řádně popsány v textu práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record