Recent Submissions

 • Odhad emocí řečníka z mluvené řeči 

  Popková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti rozpoznávání emocí z řeči a okrajově i z dalších modalit (video a fyziologické záznamy). Popisuje topologii systémů, které byly pro tento výzkum postaveny. Dále popisuje ...
 • Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky 

  Šesták, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom metód a aplikácie na rozpoznávanie odtlačkov prstov poškodených ochoreniami kože od zdravých a následnou detekciou vybraných chorôb. V prvej časti sú popísané základné princípy ...
 • Čištění, extrakce textu a převod webových stránek do vertikálního formátu 

  Švaňa, Miloš
  Táto práca za zaoberá problematikou extrakcie textu z webových stránok, rozlíšením dôležitého obsahu a jeho prevodom do vertikálneho formátu, ktorý je vhodný na ďalšie spracovanie z pohľadu analýzy prirodzeného jazyka. ...
 • Automatické udržování letu RC modelu 

  Denk, Filip
  Práce se zabývá stabilizací letu dálkově ovládaného modelu letadla. Cílem je vytvořit systém, který se v průběhu letu sám postará o to, aby letadlo bylo schopné (bez zásahu pilota) udržovat směr letu. Systém využívá 3-osý ...
 • Podpora zpracování požadavků zákazníků 

  Kalivoda, Vojtěch
  Tato práce popisuje realizaci podpory zpracování požadavků zákazníků společnosti ALVAO. Cílem práce je vytvořit rozšiřující nástroj/modul do systému ALVAO Service Desk, jenž bude zákazníkům vytvářet prostor pro jejich ...
 • Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky 

  Václavek, Patrik
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pracující v reálném čase, schopný detekovat příjezd vozidla k terminálu parkoviště, rozpoznat registrační značku a automaticky rozhodnout o jeho vpuštění. Systém pro ...
 • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

  Sušovský, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
 • Vyhodnocování lidského pohybu pomoci akcelerometrů 

  Matula, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na analýzu lidského pohybu, zejména měření úhlu kolena, co je důležité především při procesu rehabilitace u pacientů s protézy kolenního kloubu nebo po operaci. Pro měření IMU - inerciální měřící ...
 • Doplněk pro prohlížeče pro detekci a zpracování audio a video streamů 

  Fedor, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou rozšírenia pre prehliadače a detekciou multimediálneho obsahu na webových stránkach. Súčasťou práce je analýza existujúcich riešení a testovanie. Celková práca je implementovaná ...
 • Automatický odhad rozestupu mezi automobily 

  Beran, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým odhadem rozestupu mezi jedoucími automobily. Výsledné soubory obsahují upravený videozáznam se zobrazením rozestupů. Řešení je implementováno v jazyce C++.
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Mutňanský, Filip
  Táto práca sa zaoberá algoritmami pre plánovanie cesty, obsahuje teoretický popis najznámejších prístupov pre plánovanie cesty a to: bug algoritmy, roadmapy, bunečná dekompozícia, potenciálové polia a pravdepodobnostné ...
 • Databázové úložiště virtuální čekárny 

  Sadloň, Matej
  Tato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje ...
 • Multidimensionální jazyky a jejich automaty 

  Dibďák, Lukáš
  Práce seznamuje s teorií formálních jazyků a konečných automatů. Popisuje zobecnění této teorie do dvou rozměrů. Představuje základní typy dvoudimensionálních automatů, přede- vším teselační automaty. Pro teselační automaty ...
 • Forenzní analýza webových prohlížečů 

  Dušek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci dvojice nástrojů souvisejících s forenzní analýzou webových prohlížečů Google Chrome a Google Chromium. První nástroj si klade za cíl bezpečně mazat citlivá data a údaje z prohlížeče, ...
 • Inteligentní reaktivní agent pro hru Ms.Pacman 

  Bložoňová, Barbora
  Tato práce se zabývá umělou inteligencí pro složitější rozhodovací problémy, jako je hra s neurčitostí Ms. Pacman. Cílem práce je navrhnout inteligentního reaktivního agenta využívajícího metodu strojového učení, demonstrovat ...
 • Robustní rozpoznávání mluvčího 

  Profant, Ján
  Cílem této práce je analyzovat úspěšnost systému rozpoznávaní mluvčího na nahrávkach degradovaných různym telefonním přenosovým kanálem. Použili jsme dva způsoby extrakce příznaků - Mel Frequency Cepstral Coefficients ...
 • Řízení robota typu hexapod 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce popisuje obecnou problematiku kráčivých podvozků, zaměřuje se pak na hexapody. Popisuje jejich stavbu těla, analýzu končetin, popisuje také typy chůzí pro pohyb po rovném terénu a senzory pro měření vzdálenosti, ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Unzeitig, Patrik
  Tato bakalářské práce se zabývá inteligentním řízením budov a následný návrhem a tvorbou systému, který bude sloužit k regulaci teploty v domácnosti. Práce se zaměřuje na sestavení fyzické části s využitím dostupných ...
 • Sada webových nástrojů pro geolokalizační systém 

  Bečka, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření webové sady nástrojů, pomocí kterých lze zobrazovat výsledky a využívat funkčnosti geolokalizačního systému LOCATE. Výsledné informace lze zobrazit v podobě webové mapy a digitáního ...
 • Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS) 

  Plšek, Dominik
  Využitím mobilních aplikací pracujících na principu geografické blízkosti a sdílené ekonomiky vznikly velmi úspěšné projekty, například v oblasti taxi služby. Uvedené principy se dají aplikovat i na jiné oblasti lidského ...

View more