Recent Submissions

 • Automatizace hry "Hearthstone" 

  Zelníček, Filip
  Tato práce se zabývá počítačovou karetní hrou Hearthstone: Heroes of Warcraft a aplikací umělé inteligenci na tuto hru. Program umí zpracovat informace ze hry a následně je ohodnotit speciálním algoritmem, vyhodnotí je a ...
 • Vytvoření modelu procesoru RISC-V 

  Nosterský, Milan
  Bakalářská práce se zabývá implementací modelu procesoru RISC-V v jazyce pro popis architektur CodAL. Teoretická část práce se zaměřuje na popis jazyka CodAL a klasifikaci procesorů. Praktická část práce se věnuje samotné ...
 • Taktování moderních procesorů s ohledem na výkon, spotřebu a teplotu 

  Kelečéni, Jakub
  Táto práca rieši problematiku závislosti - celkovej doby výpočtu, spotreby energie a teploty - na pracovnej frekvencií serverového procesora. V teoretickej časti je popísaná architektúra použitého procesora, sada benchmarkov ...
 • Rozšíření systému inteligentní domácnosti o ovládání termoregulace 

  Köszegy, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na integraci termoregulátora VPT od společnosti Thermona do systému inteligentní domácnosti s názvem BeeeOn. V teoretické části jsou popsány jednotlivé komponenty termoregulátoru VPT a systému ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Obrtlík, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby grafického intra s omezenou velikostí. Práce popisuje využívané metody pro tvorbu grafického intra. Zabývá se procedurálním generováním objektů a textur, jednoduchým ...
 • Paralelní verze obecné syntaktické analýzy 

  Mikita, Tibor
  Tato bakalářská práce se zabývá obecními metodami syntaktické analýzy. Autor studuje Cocke-Younger-Kasami algoritmus a přichází s návrhem paralelní verze. Motivací autora je zrychlení syntaktické analýzy založené na tomto ...
 • Automatizované testování GUI pomocí kontejnerů 

  Sojčák, Juraj
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie systému na automatizované testovanie GUI desktopových aplikácií, ktorý sa dá jednoducho nasadiť ako testovacie prostredie. Tento systém pozostáva z nástroja, v ktorom je užívateľ ...
 • Paralelizace sestavení v prostředí Jenkins 

  Lukášová, Michaela
  Tato práce se zabývá paralelním sestavením balíku vývojového prostředí Codasip Studio. Zaměřuje se na možnosti paralelizace v prostředí Jenkins. Implementované řešení se soustřeďuje zejména na urychlení aktuálního procesu ...
 • Rekonstrukce zachycené komunikace na platformě iOS 

  Letavay, Viliam
  V dnešnej dobe nám naše mobilné zariadenia spolu so sociálnymi sieťami umožňujú byť kedykoľvek v spojení s našimi priateľmi a rodinou. Zároveň avšak môžu byť využité aj v spojení s kriminálnou aktivitou. Táto práca sa preto ...
 • Procedurální generování měst 

  Hamerník, Pavel
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jsou v ní definovány jednotlivé etapy generování města a existující metody sloužící k jejich vytvoření. Dále jsou uvedeny postupy vycházející z použitých metod při ...
 • Augmented Reality on Smartphones 

  Minda, Marek
  Rozšířená realita je koncept doplňování reálného světa o počítačem generovaný obsah. Díky pokroku v oblasti mobilních zařízení je mnoho možností využití tohoto konceptu na chytrých telefonech. Tato práce zkoumá schopnost ...
 • Odhad emocí řečníka z mluvené řeči 

  Popková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti rozpoznávání emocí z řeči a okrajově i z dalších modalit (video a fyziologické záznamy). Popisuje topologii systémů, které byly pro tento výzkum postaveny. Dále popisuje ...
 • Koncept využití avatara skutečné osoby ve virtuálním městě 

  Müller, Frederik
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilních i webových aplikací s využitím geolokační funkce a 3D grafiky. Nejprve je popsána teorie -technologie pro tvorbu aplikacií, metody testování, existující řešení a jejich ...
 • Obecný generátor syntaxí řízeného překladu 

  Marcin, Juraj
  Tato práce je věnovaná návrhu a vytvoření obecného generátoru, který provádí syntaxí řízený překlad dle požadavků uživatele. Překlad je vykonávaný syntaktickým analyzátorem a to už v době provádění analýz zdrojového programu. ...
 • 3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby 

  Majcher, Marek
  Bakalářská práce se zabýva metodami analýzy zvukových signálů, enginem Unity a procedurálním generováním grafiky. Cílem práce bylo vytvoření funkční hry, která by demonstrovala analýzu hudby na vhodném způsobu procedurálního ...
 • Analýza a oznámení o nových ResultCloud výsledcích 

  Iakymets, Bohdan
  Většinou výsledky testů aplikace jsou stejné a proto nenesou žádnou užitečnou informaci. Vývojáři musejí neustále probírat velké množství zbytečných informací, aby našli něco za jímavého. Tedy vývojář potřebuje nástroj pro ...
 • Algoritmické generování estetických rytmických sekvencí 

  Mahnert, Jakub
  Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém, který se snaží potvrdit, nebo vyloučit domněnku, že je možné generovat unikátní rytmické sekvence, které člověk vnímá jako estetické. V práci je potom navržen a implementován ...
 • Určování autorství 

  Fabiánek, Ondřej
  Tato práce se zabývá určováním autorství na základě znalosti předchozích textů autora. Cílem bylo prostudovat existující metody pro určování autorství a následně vytvořit systém, který dovede s vysokou pravděpodobností ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Melcer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realistického zobrazování 3D scén, kde jsou popsány postupy vedoucí k fotorealistickému obrazu. Nejprve jsou uvedeny způsoby definice předmětů, jak je scéna vykreslena na ...
 • Aplikace pro příjem z Audeliver.com 

  Pristaš, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvorenie aplikácie pre sťahovanie a prehrávanie podcastov. Zameral som sa hlavne na jednoduchosť návrhu dizajnu aplikácie a vytvorenie príjemneho prostredia pre jej používanie. Aplikácia je ...

View more