Now showing items 1-20 of 297

 • Vzdálená správa vestavěných systémů 

  Malina, Peter
  Možnosti dnešních vestavěných zařízení rapidně rostou. Jejich výkon dovoluje běh složitějších aplikací v prostředích Internetu věcí (IoT). Složité aplikace bývají náchylné na chyby a vyžadují průběžnou aktualizaci. Systém, ...
 • Návrh binárních amplitudových hologramů pro optické generování ultrazvuku akcelerovaný pomocí GPU 

  Knotek, Martin
  V této práci se zabýváme možnostmi urychlení vědeckých výpočtů s použitím grafických výpočetních jednotek. Termínem vědecký výpočet v tomto kontextu rozumíme specifický algoritmus, který počítá povrch binárních hologramů, ...
 • Mobilní aplikace pro správu DNS 

  Galajda, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami a špecifikami tvorby vlastnej mobilnej aplikácie pre správu DNS na systém Android. Cieľom je vytvorenie prehľadnej aplikácie, jednoduchej na ovládanie, ktorá používateľovi umožní ...
 • Rekonstrukce zachyceného provozu komunikačních nástrojů 

  Ambrož, Tomáš
  V dnešní době čím dál více přibývá textové a hlasové komunikace a zasílání multimediálních dat pomocí komunikačních aplikací. Z tohoto důvodu vzniká potřeba bezpečnostních služeb státu tuto komunikaci monitorovat a analyzovat ...
 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu 3D obrazových dat 

  Hlavoň, David
  Práce pojednává o využití plně konvolučních neuronových sítí pro segmentaci kostí z CT snímků. Typickým problémem při trénování na medicinských datech bývá omezená velikost trénovací sady. Experimenty ukázaly, že trénování ...
 • Případ užití automatizace sestavení projektů v metodice průběžné integrace 

  Kačmarčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá využitím automatizovaného sestavení projektů s metodikou průběžné integrace . Problém je řešen integrováním již existujících systémů , jako například Jenkins, Foreman a GitLab , do jednoho ...
 • Syntéza hudebních signálů na Androidu 

  Mikulík, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat syntetizátor na mobilní platformě Android. Syntetizátor zvládá generovat 3 základní typy signálů - sinus, pila a obdélník. Dále obsahuje dva filtry typu dolní propust a horní ...
 • Automatizované zpracování provozních záznamů v systému BeeeOn 

  Beňo, Marek
  Práca sa zaoberá spracovaním prevádzkových záznamov zo serverových aplikácií. Architektúra systému bola navrhnutá na základe štúdie dostupných technológií. Implementačná časť popisuje návrh jednotného formátu prevádzkových ...
 • Vizualizace datových struktur pro verifikační nástroje 

  Holubec, Michael
  Cílem práce je objektově orientovaný návrh a implementace knihovny, která poskytne verifikačnímu nástroji Predator a dalším nástrojům jednotné rozhraní pro vizualizaci interních datových struktur především pro účely jejich ...
 • Návrh ovladačů pro vestavěné systémy v OS Linux 

  Kopáček, Jaroslav
  Problematika návrhu a tvorby ovladačů je obšírná a proto se v této práci zaměříme na návrh ovladačů pro zařízení s programovatelným hradlovým polem. Oproti procesorům typu aplikačně-specifického integrovaného obvodu, kde ...
 • Automatizované testování zranitelností webových prohlížečů 

  Jusko, Ján
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa so základnými technikami útokov na webové prehliadače a následne navrhnúť a implementovať automatizované testovanie bezpečnostných aplikácií spúšťaním nelegálnej aktivity. Pomocou nástroja ...
 • Detekce a automatická analýza skenování sítí 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce se věnuje monitorování počítačových sítí s využitím toků. Je zde popsán framework Nemea, který lze využít k sestavení komplexního systému pro detekci síťových útoků a jehož součástí je modul vyvíjený ...
 • Tvorba dokumentace projektu z Engineering Base 

  Domanský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dokumentací k elektro-technickým projektům nástroje Engineering Base. Pojednává o novém přístupu k datům z databáze Engineering Base a popisuje jeho využití. Praktickým cílem byl ...
 • Odhad geometrie místnosti pomocí Kinectu 

  Zemek, Martin
  Tato práce se zabývá nalezením významných rovinných ploch v mračně bodů a jejich převodem na polygony, což je důležitý krok pro odhad geometrie místnosti. Vstupem je mračno bodů, které bylo získáno pomocí senzoru Kinect ...
 • Studie možností využití nositelných zařízení 

  Hlavačka, Martin
  V posledných rokoch sa množstvo nositeľných zariadení a úroveň ich interakcie s užívateľmi neustále zvyšuje a prehlbuje. Na túto skutočnosť nadväzuje aj táto práca, v ktorej som sa zameral na vytvorenie prehľadovej štúdie ...
 • Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Back-End části aplikace) 

  Habarta, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a popisem technologií použitých při vývoji mobilní aplikace. Dále návrhem a implementací mobilního přístupu k datům z automatizačních prvků. Aplikace pracuje se servery založenými ...
 • Umělecké zobrazení scény 

  Benda, Jan
  Cílem této práce je prostudovat vybrané metody nerealistikého uměleckého zobrazení (cell shading, pencil sketch shading, watercolor shading) a napodobit dané techniky při vykreslování objektů ve 3D prostoru s použitím ...
 • Zpracování GPS záznamů 

  Jaška, Roman
  Cieľmi tejto práce boli analýza chýb v GPS záznamoch aktivít, identifikácia algoritmov vhodných na ich korekciu a návrh riešenia tohoto problému spojený s implementáciou Android aplikácie. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecným ...
 • Rozpoznávání kódů captcha 

  Pazderka, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace sloužící k rozpoznávání CAPTCHA kódů. Dále se věnuje popisu různých typů CAPTCHA kódů, jejich bezpečnostních prvků a existujících řešení, kterých se v ...