Now showing items 1-20 of 285

 • Nástroj pro bezpečnostní audit OS Linux/Unix/AIX 

  Koppon, Martin
  Predmetom tejto bakalárskej práce je problematika automatizovaného testovania operačných systémov Linux, Solaris a AIX v kontexte bezpečnostného konfiguračného auditu, vzhľadom na platné normy a zavedené štandardy. Bakalárska ...
 • Aplikace pro tvůrčí psaní 

  Magdolen, Patrik
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace, která má za úkol umožnit uživateli pohodlné psaní prózy a nabídnout užitečné funkce jako zpráva kapitol, postav a poznámek. Dokáže automaticky rozpoznat ...
 • Uživatelské rozhraní pro ovládání 3D aplikací (ale i 2D aplikací ve 3D) 

  Švasta, Michael
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat program, který je možné ovládat za použití bezdotykového ovládání. Práce obsahuje popis technologie Leap motion a možnosti vývoje pro toto zařízení. Dále je představeno ...
 • Návrh ovladačů pro vestavěné systémy v OS Linux 

  Kopáček, Jaroslav
  Problematika návrhu a tvorby ovladačů je obšírná a proto se v této práci zaměříme na návrh ovladačů pro zařízení s programovatelným hradlovým polem. Oproti procesorům typu aplikačně-specifického integrovaného obvodu, kde ...
 • Rychlý a přesný detektor klíčových slov 

  Lenčéš, Marián
  Tato práce se zabývá rychlou a přesnou detekcí klíčových slov z audio nahrávek. Cílem práce bylo prostudovat možnosti detekce slov a vytvořit několik typů jazykových modelů. Tyto modely následně mezi sebou porovnat. ...
 • Vzdálená správa vestavěných systémů 

  Malina, Peter
  Možnosti dnešních vestavěných zařízení rapidně rostou. Jejich výkon dovoluje běh složitějších aplikací v prostředích Internetu věcí (IoT). Složité aplikace bývají náchylné na chyby a vyžadují průběžnou aktualizaci. Systém, ...
 • Rozšířené uživatelské rozhraní 

  Vladík, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat Rozšířené uživatelské rozhraní, které bude využívat systému kamera-projektor. Součástí je i knihovna funkcí pro poloautomatickou kalibraci kamery a celého systému. Bylo navrhnuto ...
 • Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS 

  Marušic, Marek
  Protokoly SSL/TLS sú používané pre šifráciu sieťovéhej prevádzky. Poskytujú bezpečnú komunikáciu medzi klientmi a servermi. Komunikácia môže byť odpočúvaná pomocou MitM útoku. Táto práca je zameraná na atuomatizovanie MitM ...
 • Knihovna pro detekci kolizí 

  Chlubna, Tomáš
  Tato práce řeší problém detekce kolizí netriviálních polygonálních modelů v trojrozměrném prostoru. Obecně existují postupy, jak tyto kolize matematicky vyjádřit a vypočítat. Pro použití v oblasti informačních technologií ...
 • Vliv šumu na kompresi videa 

  Anton, Matyáš
  Videa jsou jakožto obrazový signál v různých fázích zpracování náchylná na vznik zkreslení ve formě šumu. Tato práce zkoumá, jakým způsobem může přítomnost šumu ovlivnit výsledky komprese obrazových dat a jaký dopad má ...
 • Re-identifikace automobilů pomocí registrační značky 

  Hažmuka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro reidentifikaci vozidel ve dvou videích. Práce popisuje metody zpracování obrazu a detekci objektů v něm a identifikaci symbolů. Vytvořená aplikace používá knihovnu OpenCV ...
 • Aplikace pro online sazbu notového zápisu 

  Mackovič, Jakub
  V tejto práci je predstavená aplikácia pre online zápis hudby s použitím SVG vektorovej grafiky v prostredí webových prehliadačov. Pozrieme sa na relevantné postupy pri notovom zápise a na históriu sadzby hudobného zápisu. ...
 • Automatická tvorba testovacích případů z datových toků 

  Kraut, Daniel
  Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. ...
 • Board Game User Interface with a Camera 

  Cihlářová, Dita
  Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních ...
 • Klient virtuální čekárny pro iOS 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro správu termínu a přihlašování na ně pomocí rezervačního systému. Výsledkem je aplikace pro platformu iOS s příjemným designem. ...
 • Síťová komunikace pro virtuální čekárnu 

  Novák, Lukáš
  Jádrem této bakalářské práce je podrobně popsat návrh komunikačního protokolu pro komunikaci klient/server a vytvoření fungujícího prototypu serverové části. Pro tuto komunikaci bylo využito návrhového přístupu REST, který ...
 • Obnova hesel archivů RAR, BZIP a GZIP s využitím GPU 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá popisom kryptografického zabezpečenia a implementácie obnovy hesla súborov vo formátoch RAR, GZIP, BZIP. Na obnovu hesla je použitý multi platformový nástroj Wrathion, ktorý dokáže pomocou modulov a ...
 • Syntéza hudebních signálů na Androidu 

  Mikulík, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat syntetizátor na mobilní platformě Android. Syntetizátor zvládá generovat 3 základní typy signálů - sinus, pila a obdélník. Dále obsahuje dva filtry typu dolní propust a horní ...
 • Případ užití automatizace sestavení projektů v metodice průběžné integrace 

  Kačmarčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá využitím automatizovaného sestavení projektů s metodikou průběžné integrace . Problém je řešen integrováním již existujících systémů , jako například Jenkins, Foreman a GitLab , do jednoho ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele 

  Skoták, Jiří
  Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Aplikace je vyvíjena na platformu iOS v jazyce Objective-C. Implementace aplikace je řešena pomocí softwarové architektury MVC. Výsledkem je ...