Now showing items 1-20 of 285

 • Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Překladač mezi formáty LESS a SASS 

  Večerek, Attila
  Cílem této bakalářské práce je výzkum rozdílů mezi CSS preprocesorovými jazyky, jmenovitě Less a Sass, a nalezení použitelných transormačních metod k implementaci překladače mezi jejich formáty. Nejprve je předložen koncept ...
 • Automatizované testování zranitelností webových prohlížečů 

  Jusko, Ján
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa so základnými technikami útokov na webové prehliadače a následne navrhnúť a implementovať automatizované testovanie bezpečnostných aplikácií spúšťaním nelegálnej aktivity. Pomocou nástroja ...
 • Webová aplikace pro vyhledávání panoramat 

  Pospíšil, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit webový front-end, který umožňuje lokalizaci místa na fotografii v horách. Fotografie pro lokalizaci mohou být do aplikace nahrány přímo, nebo mohou být použity fotografie z webové ...
 • Vizualizace datových struktur pro verifikační nástroje 

  Holubec, Michael
  Cílem práce je objektově orientovaný návrh a implementace knihovny, která poskytne verifikačnímu nástroji Predator a dalším nástrojům jednotné rozhraní pro vizualizaci interních datových struktur především pro účely jejich ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Minařík, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením 3D modelů na jednotlivé části reprezentující významové celky (segmenty). Metoda je založena na algoritmu zpracovaném v díle Protrusion-oriented 3D Mesh Segmentation. Realizované řešení ...
 • Obnova hesel archivů RAR, BZIP a GZIP s využitím GPU 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá popisom kryptografického zabezpečenia a implementácie obnovy hesla súborov vo formátoch RAR, GZIP, BZIP. Na obnovu hesla je použitý multi platformový nástroj Wrathion, ktorý dokáže pomocou modulov a ...
 • Automatizované zpracování provozních záznamů v systému BeeeOn 

  Beňo, Marek
  Práca sa zaoberá spracovaním prevádzkových záznamov zo serverových aplikácií. Architektúra systému bola navrhnutá na základe štúdie dostupných technológií. Implementačná časť popisuje návrh jednotného formátu prevádzkových ...
 • Zobrazení rozsáhlé scény pomocí stínových map 

  Spišiak, Ján
  Shadow mapovanie je najpoužívanejšia metóda ktorá sa využíva v real-time 3D grafike na tvorbu tieňov v lokálnych osvetlovacích modeloch. Táto práca krok-za-krokom vysvetľuje proces vytvárania shadow máp. Porovnané su metódy ...
 • Implementace kryptografických algoritmů v FPGA 

  Foltýn, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací šifrovacího algoritmu AES v programovatelném hradlovém poli (FPGA). Návrh jednotky se zaměřuje na kompaktní design a výsledná datová propustnost je spíše druhotná. Implementovaná ...
 • Zpracování GPS záznamů 

  Jaška, Roman
  Cieľmi tejto práce boli analýza chýb v GPS záznamoch aktivít, identifikácia algoritmov vhodných na ich korekciu a návrh riešenia tohoto problému spojený s implementáciou Android aplikácie. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecným ...
 • Rozšiřitelný systém pro automatizaci domácností 

  Novák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem systému, jehož cílem je v projektu inteligentní domácnosti BeeeOn umožnit automatizované zpracování dat získávaných z domácností. Práce popisuje architekturu projektu, do ...
 • Vývoj software pomocí Continuous Delivery 

  Molnár, Dávid
  Tato práce se zabývá vysvětlením zásad Continuous Delivery. Mezi ně patří automatizace nasazování, časté a opakovatelné nasazení, verzování konfigurace aplikace a infrastruktury. Jeho pomocí je možné docílit, aby doručení ...
 • Detekce síťových útoků analýzou informací z hlavičky HTTP 

  Pastuszek, Jakub
  Tato experimentální práce popisuje komunikační protokol HTTP a jeho následná rozšíření. Pomocí monitorování síťových toků je možné získat informace o HTTP komunikaci v podobě IPFIX. Detekce probíhá nad již nasbíranými daty ...
 • Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS 

  Marušic, Marek
  Protokoly SSL/TLS sú používané pre šifráciu sieťovéhej prevádzky. Poskytujú bezpečnú komunikáciu medzi klientmi a servermi. Komunikácia môže byť odpočúvaná pomocou MitM útoku. Táto práca je zameraná na atuomatizovanie MitM ...
 • Vzdálená diagnostika poruch výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s řídicí jednotkou  rozvaděče výtahu a vytvoření převodníku pro její komunikaci se serverem. Dále navrhnout program pro sběr a uložení informací zaslaných řídicí jednotkou výtahu ...
 • Strojový překlad mezi blízkými jazyky 

  Chalupa, Erik
  Primárním zaměřením práce je implementace metody strojového překladu. V textu jsou popsány základy pro pochopení problematiky, bližší informace o realizaci strojového překladu a návrhy na možný budoucí vývoj.
 • Knihovna pro detekci kolizí 

  Chlubna, Tomáš
  Tato práce řeší problém detekce kolizí netriviálních polygonálních modelů v trojrozměrném prostoru. Obecně existují postupy, jak tyto kolize matematicky vyjádřit a vypočítat. Pro použití v oblasti informačních technologií ...
 • Demonstrace indexačního algoritmu kD strom a jeho derivátů 

  Foukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem, návrhem a implementací aplikace pro výuku indexačního algoritmu k-D Strom a jeho derivátů. Dále se zabývá testováním aplikace, popisem jejího použití a příklady nad konkrétními daty. Aplikace ...
 • Nástroj pro sdílení a zobrazování záznamů z letu na padáku 

  Madaj, Tomáš
  Cílem téhle práce je vytvoření webové aplikace, která umožní maximálně jednoduchou 3D vizualizaci a sdílení vložených GPS záznamů. Je určená především pro aerosporty. Aplikace je postavená na full-stack JavaScript platformě ...