Show simple item record

Staphylococcus aureus a MRSA Růst a biofilmu Formování po léčbě antibiotiky a SeNPs

dc.contributor.authorČíhalová, Kristýnacs
dc.contributor.authorchudobova, Dagmarcs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.contributor.authorMichálek, Petrcs
dc.contributor.authorMoulick, Amitavacs
dc.contributor.authorGuráň, Romancs
dc.contributor.authorKopel, Pavelcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2016-07-19T12:54:17Z
dc.date.available2016-07-19T12:54:17Z
dc.date.issued2015-10-16cs
dc.identifier.citationInternational Journal of Molecular Sciences. 2015, vol. 16, issue 10, p. 24656-24672.en
dc.identifier.issn1422-0067cs
dc.identifier.other118732cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62263
dc.description.abstractMethicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a dangerous pathogen resistant to -lactam antibiotics. Due to its resistance, it is difficult to manage the infections caused by this strain. We examined this issue in terms of observation of the growth properties and ability to form biofilms in sensitive S. aureus and MRSA after the application of antibiotics (ATBs)—ampicillin, oxacillin and penicillin—and complexes of selenium nanoparticles (SeNPs) with these ATBs. The results suggest the strong inhibition effect of SeNPs in complexes with conventional ATBs. Using the impedance method, a higher disruption of biofilms was observed after the application of ATB complexes with SeNPs compared to the group exposed to ATBs without SeNPs. The biofilm formation was intensely inhibited (up to 99% ± 7% for S. aureus and up to 94% ± 4% for MRSA) after application of SeNPs in comparison with bacteria without antibacterial compounds whereas ATBs without SeNPs inhibited S. aureus up to 79% ± 5% and MRSA up to 16% ± 2% only. The obtained results provide a basis for the use of SeNPs as a tool for the treatment of bacterial infections, which can be complicated because of increasing resistance of bacteria to conventional ATB drugs.en
dc.description.abstractStafylokoky rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) je nebezpečný patogen odolný vůči beta-laktamová antibiotika. Vzhledem ke své odolnosti, je obtížné řídit infekcí způsobených tímto kmenem. Zkoumali jsme tento problém, pokud jde o sledování růstových vlastností a schopnosti vytvářet biofilmů v citlivých S. aureus a MRSA po aplikaci antibiotik (ATBs) -ampicilinu, oxacilin a penicilin a komplexy selenu nanočástic (SeNPs) s těmito ATBs , Výsledky naznačují silnou inhibiční účinek SNP v komplexy s běžnými ATBs. Při použití metody impedanční, byla pozorována vyšší narušení biofilmů po aplikaci ATB komplexů s SeNPs ve srovnání se skupinou vystavenou ATBs bez SeNPs. Tvorba biofilmu byla intenzivně inhibována (až o 99% ± 7% pro S. aureus, a až 94% ± 4% pro MRSA) po aplikaci SeNPs ve srovnání s bakteriemi bez antibakteriálních sloučenin, zatímco ATBs bez SeNPs inhibuje S. aureus až pouze 79% ± 5% a MRSA až o 16% ± 2%. Získané výsledky poskytují základ pro využití SeNPs jako nástroj pro léčení bakteriálních infekcí, které mohou být komplikované, protože zvýšení odolnosti bakterií konvenčních ATB léčiv.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent24656-24672cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Molecular Sciencescs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1422-0067/16/10/24656cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectStaphylococcus aureusen
dc.subjectmethicillin-resistant Staphylococcus aureusen
dc.subjectantibioticsen
dc.subjectselenium nanoparticlesen
dc.subjectStaphylococcus aureus
dc.subjectmethicilin-rezistentní Staphylococcus aureus
dc.subjectantibiotika
dc.subjectselenu nanočástice
dc.titleStaphylococcus aureus and MRSA Growth and Biofilm Formation after Treatment with Antibiotics and SeNPsen
dc.title.alternativeStaphylococcus aureus a MRSA Růst a biofilmu Formování po léčbě antibiotiky a SeNPscs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
sync.item.dbidVAV-118732en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.08.08 00:56:46en
sync.item.modts2019.08.08 00:13:38en
eprints.grantNumberinfo:eu-repo/grantAgreement/MSM/LO/LO1401cs
dc.coverage.issue10cs
dc.coverage.volume16cs
dc.identifier.doi10.3390/ijms161024656cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1422-0067/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International