Poslední příspěvky

 • Příprava stavební zakázky 

  Koukal, Marek
  Práce se zabývá přípravou stavební zakázky. V teoretické části je specifikována výrobní příprava stavební zakázky. Dále je představena stavební firma, působící na stavebním trhu, s polem působnosti převážně v Jihomoravském ...
 • Rodinný dům 

  Blaha, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu. Stavba bude umístěna ve městě Velká Bíteš na okraji zastavěné části obce. Stavba bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné ...
 • Nosná konstrukce přístavby provozního objektu 

  Pohl, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a porovnáním tří variant železobetonové stropní desky přístavby provozního objektu. Konstrukce je navržena a posouzena na mezní stav únosnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1: ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Martiš, Patrik
  Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovať návrh projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby rodinného domu s prevádzkou. Ako prevádzku som zvolil priestory pre fitness aktivity. Rodinný dom je situovaný v katastrálnom ...
 • Desková konstrukce v obci Budišov nad Budišovkou 

  Ilčík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové deskové mostní konstrukce v obci Budišov nad Budišovkou dle ČSN EN 1992-1-1. Most převádí místní komunikaci přes řeku Budišovku. V příčném řezu je konstrukce plného lichoběžníkového ...
 • Novostavba rodinného domu Brno - Mokrá Hora 

  Černý, Dávid
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování studie a projektu pro provádění stavby pro rodinný dům s provozovnou v lokalitě Brno Mokrá Hora. Provozovnu tvoří výdejní místo pro online obchod. Budova sestává z ...
 • Stavebně technologická studie etapy založení výrobní haly na pilotách 

  Sviták, Marek
  Obsahem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace založení výrobní haly na pilotách. Projekt obsahuje technickou zprávu se zaměřením na zadanou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu 

  Joneš, Filip
  Cílem této bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu. V práci jsou řešeny ukazatelé ekonomické efektivnosti, problematika nízkoenergetické výstavby, a její charakteristika. Dále je řešeno ...
 • Studium vlivu materiálových vlastností použitých staviv a konstrukčních systémů na tepelné chování budov 

  Svoboda, Martin
  Tématem bakalářské práce je studium vlivu materiálových vlastností použitých staviv na tepelné chování objektu rodinného domu. V práci jsou porovnávány teplotní a energetické projevy u dvou různých materiálových verzí ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Vdoleček, Jaroslav
  Cieľom bakalárskej práce je návrh polyfunkčného rodinného domu s prevádzkou právnickej kancelárie. Dom je navrhnutý ako murovaný z pálených tvárnic Porotherm profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Čechová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně v městské části Židenice na rohu ulic Táborská a Letní. Návrh vychází ze zastavění proluky, urbanistických regulativů, potřeb pro vytvoření studentského ...
 • Termodynamická stabilita thaumasitu 

  Pospíšilová, Klára
  Práce se zabývá rozlišením identifikačních znaků thaumasitu, který spadá do stejné skupiny AFt fází jako minerál ettringit. Obě tyto fáze mají stejné strukturní uspořádání i morfologii. Konkrétním cílem je syntetická ...
 • Rodinný dům 

  Pospíchal, Roman
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Lukách nad Jihlavou, v ulici Školní, p.č. 220/64. Pozemek je mírně svažitý. Objekt je navržený pro čtyř až pětičlennou rodinu, je dvoupodlažní, částečně podsklepený a má vestavěnou ...
 • Tvorba trvalých deformací u asfaltových směsí 

  Bambulová, Lucie
  Bakalářská práce se zaobírá popisem laboratorních vlastností zestárlých asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části je popsán princip empirických zkoušek: penetrace jehlou a stanovení bodu měknutí. ...
 • Rodinný dům ve Velkém Meziříčí 

  Lysý, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá projekcí rodinného domu na parcele č. 6038/1 a 6051/11 ležícího ve Velkém Meziříčí. Budova je částečně podsklepená s jedním nadzemním podlažím a bez obytného podkroví. Svislý nosný systém ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Dubec, Marek
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad digitálními daty, včetně podrobného popisu ...
 • Vývoj ultravysoce pevnostních (UHPC) a reaktivních práškových (RPC) kompozitů 

  Rundt, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá ultravysoce pevnostními betony a reaktivními práškovými kompozity. V teoretické části jsou formou rešerše popsány vlastnosti vstupních surovin na jejich výrobu, zejména příměsí. Dále je studována ...
 • Rodinný dům 

  Draštíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu. Objekt je situován v obci Hořice, které se nachází na území Královehradeckého kraje. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt ze ...
 • Využití běžného R-materiálu v asfaltových směsích 

  Přívara, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev netuhých asfaltových vozovek. Konkrétně se jedná o směs typu SMA 11S. V teoretické části práce je rozebrána problematika ekologie a s ní ...
 • Rodinný dům s bytovými jednotkami 

  Vejmělek, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu s bytovými jednotkami v městské části Brno - Líšeň. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Rodinný dům je ...

Zobrazit další