Show simple item record

Adelheid horse-breeding

dc.contributor.advisorDýr, Petrcs
dc.contributor.advisorČupr, Karelcs
dc.contributor.authorDvořáková, Šárkacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:09:31Z
dc.date.available2020-03-11T08:09:31Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, Š. Adelheid chov koní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97181cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62332
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby chovu koní Adelheid ve Vrchní Orlici. Obec Vrchní Orlice spadá do katastrálního území Bartošovice v Orlických horách. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky kladené pro chov a výcvik koní. Pozemek pro výstavbu objektu se nachází mimo zástavbu obce nicméně v chráněné krajinné oblasti Orlických hor, a výsledný návrh tak musí respektovat podmínky kladené touto oblastí. Tvar a dispozice navrhované stavby vznikl v ateliéru zemědělských staveb v druhém ročníku. Poté, co bylo toto téma vybráno pro komplexní projekt a bakalářskou práci, bylo nutno učinit jisté dispoziční, hmotové i materiálové změny. Princip návrhu spočívá v rozdělení navrhované stavby na dvě části. První z nich byla zadána dle požadavků investora jako krytá jízdárna o velikosti 20x40m. Druhý objekt by měl umožnit ustájení 10 koní se všemi potřebnými provozy a hygienickým zázemím pro návštěvníky. Nejvýznamnějším požadavkem při navrhování bylo vytvoření funkčního celku i při značném převýšení terénu parcely, pro niž je tento projekt plánován, a přitom příliš nenarušovat ráz krajiny.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis presents a solution of Adelheid stable situated in Vrchní Orlice, Czech Republic. Village Vrchní Orlice is situated in Bartošovice area in Orlic mountains. The aim of this work is to find a suitable architectural and urban design that would meet the requirements for horse breeding. The plot for the facility is located outside the inhabited area of the village but in a protected area of Orlické hory and the proposal must therefore respect rules and conditions set by this area. Shape and layout of the proposed construction was created in the second year of my studies as a part of the studio of farm buildings course. After the topic was selected for a complex project and bachelor thesis, it was necessary to make some changes in its layout, mass and material. The principle of the proposal was in separation of the designed construction into two parts. The first part was requested by the investor to be an indoor riding arena of size of 20x40m. The second part should allow housing of 10 horses with all necessary conveniences and sanitary facilities for visitors The most important requirement of the design was to create a functional unit considering the significant elevation differences of the terrain of the parcel where the project is planned while not disturbing too much the landscape.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKoněcs
dc.subjectjízdárnacs
dc.subjectkonírnacs
dc.subjectchov a ustájení konícs
dc.subjectterénní převýšenícs
dc.subjectVrchní Orlicecs
dc.subjectOrlické horycs
dc.subjectarchitektonická koncepcecs
dc.subjecturbanistická koncepcecs
dc.subjectChráněná krajinná oblastcs
dc.subjectHorsesen
dc.subjectriding hallen
dc.subjectbreeding and stablingen
dc.subjectterrain elevation plotsen
dc.subjectVrchní Orliceen
dc.subjectOrlic mountainsen
dc.subjectarchitectural designen
dc.subjecturban designen
dc.subjectprotected landscape areaen
dc.titleAdelheid chov konícs
dc.title.alternativeAdelheid horse-breedingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-08-01-13:25:01cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97181en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:15:39en
sync.item.modts2020.03.30 20:02:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMyslín,, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record