Show simple item record

The Possibilities of Accelerating of Ageing process of Brickmaking raw materials mixtures

dc.contributor.advisorSokolář, Radomírcs
dc.contributor.authorLukášková, Monikacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:10:38Z
dc.date.available2020-03-11T08:10:38Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLUKÁŠKOVÁ, M. Možnosti urychlování odležování cihlářských výrobních směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97421cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62411
dc.description.abstractCíl této bakalářské práce spočívá zejména v ověření možnosti urychlení doby odležení cihlářských keramických směsí pomocí přidání horké vody. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie keramiky, cihlářské keramické výrobky, výroba keramických cihlářských střepů, potřebná doba odležení a její vliv na konečné vlastnosti keramických produktů. V části praktické bude použit jeden druh cihlářské zeminy a následně z ní bude umícháno plastické těsto, které bude od běžných výrobních směsí odlišeno vyšší teplotou rozdělávací vody. Dále jsou popsány postupy zkoušek prováděných na jednotlivých zkušebních vzorcích. Výstupem této práce by mělo být vyhodnocení, jaká teplota vody je nejefektivnější pro zkrácení doby odležení cihlářských keramických směsí a jaký vliv má toto urychlení odležení na vlastnosti plastického těsta a finální vlastnosti vypáleného střepu.cs
dc.description.abstractAim of this thesis lies mainly in the verification of how to speed up the time of maturing of brick ceramic mixtures by adding hot water. The theoretical part describes the history of ceramics, brick, ceramic products, manufacture of ceramic brick shards and the time required maturing and its influence on the final properties of ceramic products. In the practical part will be used one type of brick earth and then it will mix a plastic dough, which will be from the current production of mixtures distinguished higher temperature mixing water. Next step is to describe the procedures for tests on individual samples. The outcome of this work should be to evaluate which water temperature is best for shortening the time of maturing brick ceramic mixtures, and what effect this acceleration have on resting of the plastic dough and what is the final characteristics of this sample.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKeramikacs
dc.subjectvýrobní směscs
dc.subjectcihlářský keramický střepcs
dc.subjectdoba odleženícs
dc.subjecturychlení doby odleženícs
dc.subjectCeramicsen
dc.subjectproduction mixen
dc.subjectbrick ceramic sharden
dc.subjectmaturing timeen
dc.subjectspeeding time maturingen
dc.titleMožnosti urychlování odležování cihlářských výrobních směsícs
dc.title.alternativeThe Possibilities of Accelerating of Ageing process of Brickmaking raw materials mixturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-08-01-14:54:15cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97421en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:13:38en
sync.item.modts2020.03.30 19:48:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStančík,, Hynekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record