Show simple item record

Viscometric study of L-Lysine- and 6-aminocaproic acid-hyaluronan systems behavior within the range of low aminoacids concentrations

dc.contributor.advisorChytil, Martincs
dc.contributor.authorŠimáčková, Marcelacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:34Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠIMÁČKOVÁ, M. Viskozimetrické studium chování systémů L-Lysinu a 6-aminokapronové kyseliny s hyaluronanem v oblasti nízkých koncentrací aminokyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41573cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6248
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem interakcí mezi vysokomolekulovou kyselinou hyaluronovou (1,75 MDa HA) a aminokyselinami, konkrétně lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. K interakcím by mělo docházet mezi karboxylovou skupinou vázanou v molekule řetězce HA nesoucí záporný náboj a kladným nábojem nacházejícím se na atomu dusíku protonizované aminokyseliny. Přítomnost těchto interakcí by pak znamenala možnost navázání např. léčiv na modifikovanou kyselinu hyaluronovou. V takovém případě by HA fungovala jako cílený nosič. Interakce byly zkoumány v oblasti nízkých koncentrací pro obě aminokyseliny, konkrétně pod 10 mmoldm-3, a pro 6-aminokapronovou kyselinu také v oblasti vysokých koncentrací, konkrétně nad 20 mmoldm-3. Přítomnost interakcí byla zkoumána nejen pomocí reologie, ale i měřením pH a vodivosti. Na základě tohoto výzkumu byly interakce potvrzeny poklesem viskozity v systému.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis investigates the interaction between high-molecular weight hyaluronic acid (1.75 MDa HA) and amino acids, particularly lysine and 6-aminocaproic acid. The interactions should occur between the carboxyl groups of HA carrying a negative charge and a positive charge located on the nitrogen atom of the protonated amino acids. The presence of these interactions would mean the possibility of establishing bioactive compounds, e.g. drugs, on hyaluronic acid, in which it would act as a targetting carrier. The interactions were examined at low concentrations for both aminoacids, i.e. below 10 mmoldm-3, and for 6-aminocaproic acid also at high aminoacid concentrations, i.e. above 20 mmoldm-3. The presence of interaction was investigated using not only rheology, but also by measuring pH and conductivity. Based on this research, the interactions manifested in terms of a decrease in the system viscosity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectlysincs
dc.subject6-aminokapronová kyselinacs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.subjectlysineen
dc.subject6-aminocaproic aciden
dc.subjectrheologyen
dc.subjectinteractionen
dc.titleViskozimetrické studium chování systémů L-Lysinu a 6-aminokapronové kyseliny s hyaluronanem v oblasti nízkých koncentrací aminokyselincs
dc.title.alternativeViscometric study of L-Lysine- and 6-aminocaproic acid-hyaluronan systems behavior within the range of low aminoacids concentrationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-09:23:09cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41573en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:01:12en
sync.item.modts2020.03.31 02:07:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBěťák, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Čím si vysvětlujete rozdílné výsledky získané měřením vodivosti a reologických vlastností v předchozí práci a v této BP? Otruba – Jakou funkcí jsou proloženy experimentální body u měření vodivosti? Vala – Jaká je přesnost měření vodivosti použitých systémů? Taraba – Proč nebylo měřeno pH systému voda-hyaluronan? Veselý – Jaký byl poměr lysin-hyaluronan?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record