Show simple item record

Fracture Behaviour of Pipe Grade Polyolefins

dc.contributor.advisorVlach, Bohumilcs
dc.contributor.authorFiedler, Lubomírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:37Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationFIEDLER, L. Lomové chování trubkových polyolefinů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other47176cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6286
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem lomového chování trubkových typů vysokohustotního polyetylénu (HDPE). V první části byla provedena podrobná studie současného stavu poznání. Byla zaměřena na používané typy plastů pro trubkové aplikace, mezní stavy plastových trubek a klíčové parametry ovlivňující lomové chování trubkových materiálů. Dále byly sumarizovány běžně používané metody pro stanovení životnosti plastových trubek a experimentální stanovení odolnosti trubkových materiálů i samotných trubek, proti meznímu stavu křehkého lomu po dlouhé době provozu a rychlému šíření trhliny. V druhé části byl sledován vliv zpracovatelských podmínek na vnitřní strukturu nativních trubkových typů HDPE a na odolnost těchto materiálů proti pomalému šíření trhliny a rychlému šíření trhliny. Byla studována korelace mezi výsledky alternativních krátkodobých zkoušek a výsledky FNCT testu, který je v Evropě běžně používán jako standardizovaný urychlený test pro odhad životnosti trubkových materiálů. Byl stanoven experimentální základ pro numerický model hodnotící lomové chování vícevrstvých trubek. Byly navrženy 2 typy nehomogenních zkušebních těles pro hodnocení odolnosti vícevrstvých trubek proti pomalému šíření trhliny. Toto hodnocení bylo provedeno na základě parametrů lineární elastické lomové mechaniky a elasto-platické lomové mechaniky.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the study of the fracture behaviour of the pipe grades of high density polyethylene (HDPE). Detailed study of current state of knowledge was performed in the first part. The focus was put on those types of polymers used for pipeline applications, the limit states of the plastic pipes, and the key parameters affecting the fracture behaviour of plastic pipes’ materials. The methods used for testing the plastic pipes and native pipeline materials were summarized. In the second part of this work, the relationship between the processing conditions, internal structure and fracture behaviour of the native types of HDPE pipe grades was evaluated. Than, the correlation between short-term alternative tests and the standardized accelerated full notch creep test (FNCT) was studied. An experimental basis for numerical model for evaluation of the fracture behaviour of multilayer pipes was established. Two types of non-homogeneous specimens for evaluating the resistance of multilayer pipes against slow crack growth (SCG) were suggested. This evaluation was based on the parameters of linear elastic fracture mechanics (LEFM) and elasto-plastic fracture mechanics (EPFM).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVícevrstvé trubkycs
dc.subjectpolyetyléncs
dc.subjectpomalé šíření trhlinycs
dc.subjectrychlé šíření trhlinycs
dc.subjectMultilayer pipesen
dc.subjectpolyethyleneen
dc.subjectslow crack growthen
dc.subjectrapid crack propagationen
dc.titleLomové chování trubkových polyolefinůcs
dc.title.alternativeFracture Behaviour of Pipe Grade Polyolefinsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-12-21cs
dcterms.modified2012-01-19-13:01:11cs
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid47176en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:18:37en
sync.item.modts2020.03.31 16:17:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHutař, Pavelcs
dc.contributor.refereeKučera, Jaroslavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) RNDr. Jaroslav Kučera, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc. (člen)cs
but.defenceDP byla vypracována na ÚMI FSI v rámci grantového projektu GAČR 101/05/027. Byla zaměřena na zkoumání lomového chování nativních trubkových materiálů a vícevrstvých trubek. Výsledky práce jsou cenné jak pro rozvoj vědního oboru, neboť do hloubky shrnují strukturní aspekty ovlivňující lomové chování a životnost PE, tak také pro technickou praxi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record