Show simple item record

VoLTE service implementation in EPS-IMS networks

dc.contributor.advisorNovotný, Víten
dc.contributor.authorBaev, Mikhailen
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:51Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBAEV, M. Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96135cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63072
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje VoLTE službu, vývoj a nasazení LTE (zaváděcí fázi, skutečný LTE stav a výhledy do budoucna atd.), EPC-IMS architekturu (popis funkce uzlu, rozhraní atd.) Komunikace mezi uzly a funkce, rozhraní a protokoly jsou používány v průběhu signalizace (SIP SDP) a datový tok (RTCP RTP). Práce stručně popisuje základní toky hovorů, typy nosičů (GBR and N-GBR), a to vytvoření / mazaní nosičů během komunikace. Další část diplomové práce o implementaci volte, instalace a konfigurace IMS. Závěrečná část diplomové práce popisuje zkoušky sítě a, analýzu protokolu.en
dc.description.abstractThe master's thesis describes VoLTE service, LTE evolution and deployment (deployment phases, actual LTE state and future perspectives etc.), EPC-IMS architecture (functional node description, interfaces etc.). Communications between nodes and functions, interfaces and protocols which are used during signaling (SIP-SDP) and data flow (RTCP RTP). The thesis briefly describes basic call flows, bearers types (GBR and N-GBR) and their establishment/delete during communication. The next part of master's thesis is about VoLTE implementation solutions, IMS installation and configuration. The final part of the master's thesis describes the network and protocols tests and analyzes.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVoLTEen
dc.subjectCall flowen
dc.subjectIMSen
dc.subjectEPCen
dc.subjectCSCFen
dc.subjectHSSen
dc.subjectmobile networken
dc.subjectSIPen
dc.subjectSDPen
dc.subjectRTCPen
dc.subjectRTPen
dc.subjectVoLTEcs
dc.subjectCall flowcs
dc.subjectIMScs
dc.subjectEPCcs
dc.subjectCSCFcs
dc.subjectHSScs
dc.subjectmobile networkcs
dc.subjectSIPcs
dc.subjectSDPcs
dc.subjectRTCPcs
dc.subjectRTPcs
dc.titleImplementace služby VoLTE do sítí EPS-IMSen
dc.title.alternativeVoLTE service implementation in EPS-IMS networkscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-08-29cs
dcterms.modified2016-08-29-09:01:20cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96135en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:54:29en
sync.item.modts2020.03.31 21:02:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKoton, Jaroslaven
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Smékal (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent neodevzdal elektronickou formu závěrečné práce, proto nebyl připuštěn k obhajobě práce. Předložená práce nesplňuje požadavky kladené na diplomovou práci (chybí elektronická podoba práce, chybí podepsané prohlášení o shodě listiné a el. verze, práce není podepsaná).cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record