Now showing items 1-1 of 1

  • Výmenná ekonómia 

    Šramková, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
    V článku je prezentovaná a na jednoduchom príklade ilustrovaná výmenná ekonómia, čo je model ekonómie bez produkcie. Cieľom je prehľadné zobra- zenie procesu hľadania rovnovážnej alokácie statkov medzi spotrebiteľov a ...