Show simple item record

Vliv boční řetězce a anoda materiálu na tepelnou stabilitu a výkon hromadné Heterojunction solárních článků pomocí DPP(TBFu) 2 deriváty jako dárce materiálů

dc.contributor.authorKovalenko, Alexandercs
dc.contributor.authorVrchotová, Janacs
dc.contributor.authorVala, Martincs
dc.contributor.authorLuňák, Stanislavcs
dc.contributor.authorWeiter, Martincs
dc.date.accessioned2020-08-04T10:59:29Z
dc.date.available2020-08-04T10:59:29Z
dc.date.issued2015-12-08cs
dc.identifier.citationINTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY. 2015, vol. 1, issue 1, p. 1-9.en
dc.identifier.issn1110-662Xcs
dc.identifier.other126483cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63138
dc.description.abstractAn optimized fabrication of bulk-heterojunction solar cells (BHJ SCs) based on previously reported diketopyrrolopyrrole donor,ethyl-hexylated DPP(TBFu)2,aswellastwonewDPP(TBFu)2derivatives with ethyl-hexyl acetate and diethyl acetal solubilizingside-chains and PC60BM as an acceptor is demonstrated. Slow gradual annealing of the solar cell causing the effective donor-acceptor reorganization, and as a result higher power conversion efficiency (PCE), is described. By replacing a hole transportinglayer PEDOT:PSS with MoO3we obtained higher PCE values as well as higher thermal stability of the anode contact interface.DPP(TBFu)2derivative containing ethyl-hexyl acetate solubilizing side-chains possessed the best as-cast self-assembly and highcrystallinity. However, the presence of ethyl-hexyl acetate and diethyl acetal electrophilic side-chains stabilizes HOMO energy ofisolated DPP(TBFu)2donors with respect to the ethyl-hexylated one, according to cyclic voltammetry. Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials.en
dc.description.abstractOptimalizovaná výroba hromadné heterojunction solárních článků (BHJ SCs), založené na dříve ohlášený diketopyrrolopyrrole dárce, ethyl-hexylated DPP (TBFu) 2, aswellastwonewDPP (TBFu) 2derivatives s benzoát ethyl acetátu a diethyletheru acetal solubilizingside řetězy a PC60BM jako příjemce je prokázána. Pomalé postupné napojování solárních článků způsobující efektivní dárce Akceptor reorganizace a účinnosti konverze v důsledku vyšší moci (PCE), je popsán. Nahrazením otvor transportinglayer PEDOT:PSS s MoO3we získat vyšší hodnoty PCE, stejně jako vyšší tepelnou stabilitu kontaktní rozhraní anoda. DPP (TBFu) 2derivative obsahující benzoát ethyl-acetát rozpouštěcím vedlejší řetězce vlastnil nejlepší jako obsazení sebe- a highcrystallinity. Přítomnost benzoát ethyl acetátu a diethyletheru acetátové elektrofilní vedlejší, řetězce však stabilizuje HOMO energetické ofisolated DPP (TBFu) 2donors ohledně ethyl-hexylated, podle cyklická voltametrie. Vliv boční řetězce a anoda materiálu na tepelnou stabilitu a výkon hromadné Heterojunction solárních článků pomocí DPP(TBFu) 2 deriváty jako dárce materiály.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-9cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherHindawics
dc.relation.ispartofINTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGYcs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1155/2015/734917cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectOrganický solární články
dc.subjectDPP
dc.subjecttepelná stabilita
dc.subjectOrganic solar cellsen
dc.subjectDPPen
dc.subjectThermal stabilityen
dc.titleEffect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materialsen
dc.title.alternativeVliv boční řetězce a anoda materiálu na tepelnou stabilitu a výkon hromadné Heterojunction solárních článků pomocí DPP(TBFu) 2 deriváty jako dárce materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. CMV - laboratoř organické elektroniky a fotonikycs
sync.item.dbidVAV-126483en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 12:59:29en
sync.item.modts2020.08.04 12:25:37en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume1cs
dc.identifier.doi10.1155/2015/734917cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1110-662X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International