Show simple item record

Biomechanical Studies of Facial Bone

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorValášek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:05:35Z
dc.date.available2019-06-14T11:05:35Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVALÁŠEK, J. Biomechanická studie obličejového skeletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other98169cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63143
dc.description.abstractPředložená práce je biomechanickou studií obličejového skeletu se zaměřením na fixaci dolní čelisti po odstranění nádorového onemocnění dolní čelisti. Cílem práce je provedení biomechanické studie obličejového skeletu s následnou detailní deformačně napěťovou analýzou dvou čelistních dlah navržených a vyrobených pro konkrétní pacienty. Geometrie dolní čelisti pro konstrukční návrh dlah a pro vytvoření modelu geometrie výpočtového modelu byla získaná na základě dat získaných z CT vyšetření dvou pacientů. Součástí dizertační práce je dílčí klinicko-teoretická studie, která se zabývá srovnáním zpracování informací z CT na data potřebná k tvorbě modelu geometrie. V rámci této práce byly vytvořeny výpočtové modely a provedena řešení deformace a napjatosti dolní čelisti s deficitem kostní tkáně fixované dlahou. Modely dolní čelisti včetně dlah byly vytvořeny pro konkrétní pacienty s nádorovým onemocněním dolní čelisti. V závěrečných kapitolách dizertační práce jsou prezentována řešení deformace a napjatosti řešených čelistí s dlahou a analýza výsledků. Poznatky získané na základě provedené studie byly publikovány a aplikovány v klinické praxi.cs
dc.description.abstractPresented work deals with Biomechanical study of the facial skeleton. This work is focused on the fixation of the mandible after removal of a tumor from affected bone tissue. The aim of the work is to perform biomechanical study of the facial skeleton with subsequent detailed stress strain analysis of two mandible implants designed and manufactured for specific patients. The geometry model of mandible used for design of mandible implants and used for computational modelling has been obtained on the basis of CT data of two patients. A Theoretical-Clinical sub-study that deals with the comparison the CT data processing which is necessary for creating the model of geometry is a part of the thesis. Two models of mandible with applied mandible implant have been created for two specific patients with tumorous mandible bone tissue. Stress strain analysis has been performed for these two models. Results of the stress strain analysis of two models of mandibles with mandible implants are presented in the final chapters of the thesis. Findings of the biomechanical study have been published and applied in clinical practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPatient Specific modelovánícs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectdolní čelistcs
dc.subjectnádorové onemocněnícs
dc.subjectkortikální kostní tkáňcs
dc.subjectspongiózní kostní tkáňcs
dc.subjectfixační dlaha pro konkrétního pacientacs
dc.subjectzobrazovací metodycs
dc.subjectCT snímekcs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectnepřesnosti při tvorbě patient specific modelůcs
dc.subjectPatient Specific modelingen
dc.subjectcomputational modelingen
dc.subjectstress strain analysisen
dc.subjectlower jawen
dc.subjectmandibleen
dc.subjectcanceren
dc.subjectcortical bone tissueen
dc.subjectcancellous bone tissueen
dc.subjectpatient specific implanten
dc.subjectimaging methodsen
dc.subjectCT imageen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectinaccuracies in the patient specific modelingen
dc.titleBiomechanická studie obličejového skeletucs
dc.title.alternativeBiomechanical Studies of Facial Boneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-12-19cs
dcterms.modified2016-12-20-09:43:42cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid98169en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:24:09en
sync.item.modts2020.04.01 03:03:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaníček, Přemyslcs
dc.contributor.refereeHoryl, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Horyl, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) MUDr. Radek Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKomise konstatuje, že DDP je vysoce aktuální a prokazuje schopnost autora samostatně vědecky pracovat. Klíčové části práce byly publikovány v impaktovaných časopisech. Komise doporučuje formální úpravy tezí před jejich finálním tiskem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record