Collections in this community

Recent Submissions

 • Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám 

  Lojda, Jakub
  Pokud je požadováno, aby digitální systém dosáhl vysoké úrovně spolehlivosti, musí zachovat funkčnost i v případě přítomnosti přirozeně se objevujících poruch. Mnoho takových systémů využívá hradlová pole FPGA (z angl. ...
 • Detekce a obnova slov mimo slovník 

  Egorova, Ekaterina
  Tato disertační práce zkoumá oblast zpracování slov mimo slovník (out-of-vocabulary word, OOV) v rámci úlohy automatického rozpoznávání řeči (automatic speech recognition, ASR). Definuje dvě samostatné úlohy zpracování OOV ...
 • Programování kobotů v rozšířené realitě koncovými uživateli 

  Kapinus, Michal
  Vzhledem k současnému rozmachu dostupných kolaborativních robotů pomalu nastává rapidní zvyšování podílu automatizace v malých a středních podnicích a je očekáváno, že toto zvyšování dále poroste v nadcházejících letech. ...
 • Teoretické a experimentální stanovení množství informací v biometrických vlastnostech lidského oka 

  Semerád, Lukáš
  Cílem této práce je navrhnout způsob a vyčíslit množství biometrické entropie v sítnici lidského oka. Jinými slovy se tato práce snaží určit, jak moc unikátní tento biometrický rys je a zda je zajištěna univerzálnost v ...
 • Modelování a analýza logistických procesů pomocí procesních a datových analytických metod 

  Rudnitckaia, Julia
  V této práci navrhujeme přístup k modelování skrytých a neznámých procesů a podprocesů na příkladu logistického námořního přístavu. Základní procesní model umožňuje využívat pokročilejší algoritmy, protože odchylky a hlavní ...
 • Dynamicky rekonfigurovatelné softwarové architektury pro distribuované řídicí systémy 

  Richta, Tomáš
  Tato prace se zabyva dynamickou rekonfigurovatelnosti distribuovanych ridicich systemu. Vzhledem k charakteristice techto systemu je pro definici jejich behu pouzit formalismus Petriho siti. Tyto jsou transformovany do ...
 • Akcelerace 2D Vlnkové transformace na paralelních architekturách 

  Kula, Michal
  I přesto, že byla 2D diskrétní vlnková transformace předmětem řady rozsáhlých studií, některé aspekty této problematiky byly doposud opomíjeny. Mezi takové aspekty lze zařadit techniky pro výpočet této transformace se ...
 • O paralelním zpracování ve formálních modelech 

  Kocman, Radim
  Tato disertační práce představuje a zkoumá nové možnosti paralelního zpracování ve formálních modelech. Zaměřuje se přitom především na paralelní verze skákajících konečných automatů a na normální formy gramatik se zajímavými ...
 • Inteligentní síťové forenzní metody 

  Pluskal, Jan
  Tato disertační práce je souborem vybraných recenzovaných prací autora spojených tématem forenzní analýzy počítačových sítí. Práce byly publikovány v posledním desetiletí v časopisech a konferencích zaměřujících se na ...
 • Field Programmable Neural Networks odolná proti poruchám 

  Krčma, Martin
  Tato práce se zaměřuje na koncept Field Programmable Neural Networks jehož cílem je učinit implementaci umělých neuronových sítí v hradlových polích méně náročnou jejich prostředky. Za tímto účelem práce koncept rozvíjí a ...
 • Využití informací o nejistotě v ověřování mluvčího a diarizaci mluvčích 

  Silnova, Anna
  Tato práce se zabývá dvěma modely, které umožňují využít informace o nejistotě v úlohách automatického ověřování mluvčího a diarizace mluvčích. První model, který zvažujeme, je modifikací široce používané gaussovské ...
 • Dolování rozpustných enzymů z genomických databází 

  Hon, Jiří
  Enzymy jsou proteiny urychlující chemické reakce s velkým potenciálem pro farmaceutický a obecně chemický průmysl. Enzymatická funkce je obvykle zajištěna několika nepostradatelnými aminokyselinami, které tvoří tzv. aktivní ...
 • Nové Paralelní a Regulované Automaty a Gramatiky 

  Kučera, Jiří
  Tato práce zkoumá a zavádí čtyři nové jazykové modely se zaměřením na regulované a paralelní verze automatů a gramatik. První z modelů, stavově synchronizované systémy automatů , zavádí systémy složené z konečného počtu ...
 • Digitální forenzní analýza: Zrychlení lámání hesel 

  Hranický, Radek
  Kryptografické zabezpečení patří v oblasti forenzní analýzy digitálních dat mezi největší výzvy. Hesla představují jednak tradiční způsob autentizace, jednak z nich jsou tvořeny šifrovacích klíče. Zabezpečují tak často ...
 • Počítačové vidění s aktivním učením 

  Kolář, Martin
  Metody strojového vidění se zdokonalují zlepšením modelů, laděním trénovaných parametrů nebo anotací reprezentativních dat. Tato práce řadou experimentů potvrzuje hypotézu že aktivní učení zvyšuje přesnost těchto modelů. ...
 • Vylepšení vykreslování stínů 

  Kobrtek, Jozef
  Táto práca sa zaoberá inkrementálnym zlepšením techniky tieňových telies. V práci sa popisuje vylepšenie vykresľovania z pohľadu robustnosti kde bol navrhnutý nový spôsob deterministického výpočtu siluety na rôznych ...
 • Detekce repetitivních sekvencí v genomech 

  Puterová, Janka
  Repetitivní sekvence mohou tvořit významnou část genomu, v některých případech více než 80%, která však bývala vědci často přehlížena. Dnes je známo, že repetice mají v genomu různé funkce a rozdělují se na dvě hlavní ...
 • Hluboké učení pro virtuální personalizované modelování a rekonstrukci lebky 

  Kodym, Oldřich
  Segmentace lebky ze 3D pacientských dat a virtuální rekonstrukce tvaru lebek s defekty jsou nejnáročnějšími kroky potřebnými pro tvorbu lebečních modelů na míru pacienta. Tyto modely jsou v kranioplastice využívány pro ...
 • Hardwarová akcelerace detekce objektů v obraze 

  Musil, Petr
  V dnešní době je patrný nárůst počtu kamer a dohledových systémů ve veřejném prostoru. Množství informací které tato zařízení produkují je enormní a není v lidských silách je všechny vyhodnotit a interpretovat. Použití ...
 • Vizuální lokalizace v přírodě 

  Brejcha, Jan
  V této práci se zabýváme odhadem pozice a orientace kamery z dané fotografie. Tento problém nazýváme vizuální geo-lokalizace. Konkrétně se zabýváme fotografiemi pořízenými v přírodních horských prostředích. Představujeme ...

View more