Collections in this community

Recent Submissions

 • Digitální forenzní analýza: Zrychlení lámání hesel 

  Hranický, Radek
  Kryptografické zabezpečení patří v oblasti forenzní analýzy digitálních dat mezi největší výzvy. Hesla představují jednak tradiční způsob autentizace, jednak z nich jsou tvořeny šifrovacích klíče. Zabezpečují tak často ...
 • Počítačové vidění s aktivním učením 

  Kolář, Martin
  Metody strojového vidění se zdokonalují zlepšením modelů, laděním trénovaných parametrů nebo anotací reprezentativních dat. Tato práce řadou experimentů potvrzuje hypotézu že aktivní učení zvyšuje přesnost těchto modelů. ...
 • Vylepšení vykreslování stínů 

  Kobrtek, Jozef
  Táto práca sa zaoberá inkrementálnym zlepšením techniky tieňových telies. V práci sa popisuje vylepšenie vykresľovania z pohľadu robustnosti kde bol navrhnutý nový spôsob deterministického výpočtu siluety na rôznych ...
 • Hardwarová akcelerace detekce objektů v obraze 

  Musil, Petr
  V dnešní době je patrný nárůst počtu kamer a dohledových systémů ve veřejném prostoru. Množství informací které tato zařízení produkují je enormní a není v lidských silách je všechny vyhodnotit a interpretovat. Použití ...
 • Detekce repetitivních sekvencí v genomech 

  Puterová, Janka
  Repetitivní sekvence mohou tvořit významnou část genomu, v některých případech více než 80%, která však bývala vědci často přehlížena. Dnes je známo, že repetice mají v genomu různé funkce a rozdělují se na dvě hlavní ...
 • Nové Paralelní a Regulované Automaty a Gramatiky 

  Kučera, Jiří
  Tato práce zkoumá a zavádí čtyři nové jazykové modely se zaměřením na regulované a paralelní verze automatů a gramatik. První z modelů, stavově synchronizované systémy automatů , zavádí systémy složené z konečného počtu ...
 • Hluboké učení pro virtuální personalizované modelování a rekonstrukci lebky 

  Kodym, Oldřich
  Segmentace lebky ze 3D pacientských dat a virtuální rekonstrukce tvaru lebek s defekty jsou nejnáročnějšími kroky potřebnými pro tvorbu lebečních modelů na míru pacienta. Tyto modely jsou v kranioplastice využívány pro ...
 • Vizuální lokalizace v přírodě 

  Brejcha, Jan
  V této práci se zabýváme odhadem pozice a orientace kamery z dané fotografie. Tento problém nazýváme vizuální geo-lokalizace. Konkrétně se zabýváme fotografiemi pořízenými v přírodních horských prostředích. Představujeme ...
 • Efektivní automatové techniky a jejich aplikace 

  Havlena, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vývojem efektivních technik pro konečné automaty a jejich aplikace. Zejména se věnujeme konečným automatům použitých pří detekci útoků v síťovém provozu a automatům v rozhodovacích procedurách a ...
 • Automatizovaný návrh stabilních proteinů 

  Musil, Miloš
  Stabilní proteiny nacházejí široké uplatnění v řadě medicínských a biotechnologických aplikacích. Přírodní proteiny se vyvinuly tak, aby fungovaly převážně v mírných podmínkách uvnitř buněk. V důsledku toho vzniká zájem o ...
 • Zvyšování robustnosti systémů pro rozpoznávání mluvčích pomocí diskriminativních technik 

  Novotný, Ondřej
  Tato práce pojednává o využití diskriminativních technik v oblasti rozpoznávání  mluvčích za účelem získání větší robustnosti těchto systémů vůči vlivům negativně ovlivňující jejich výkonnost. Mezi tyto vlivy řadíme šum, ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Zpracování multimediálních dat v heterogenním distribuovaném prostředí 

  Kajan, Rudolf
  Pervasive computing sa zameriava odstránenie zložitostí pri interakcii s výpočtovou technikou a zvýšenie efektivity pri jej každodennom používaní. Ale i po viac ako 15 rokoch od sformulovania hlavných cieľov Pervasive ...
 • Výzkum v oblasti simulací poškození otisku prstu 

  Kanich, Ondřej
  Cílem této práce je vyvinout metody simulací poškozování otisků prstů. V první části je kladen důraz na shrnutí stávajících znalostí v oblasti generování syntetických otisků prstů a jejich poškozování. Dále jsou uvedeny ...
 • Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech 

  Dolíhal, Luděk
  Vestavěné systémy se staly nepostradatelnými pro náš každodenní život. Jsou to obvykle úzce zaměřená, vysoce optimalizovaná, jednoúčelová zařízení. Jádro vestavěných zařízení obvykle tvoří jeden nebo více aplikačně ...
 • Odhad Letových Parametrů Malého Letounu 

  Dittrich, Petr
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních ...
 • Detekce Útoků v Síťovém Provozu 

  Homoliak, Ivan
  Tato práce se zabývá problematikou anomální detekce síťových útoků s využitím technik strojového učení. Nejdříve jsou prezentovány state-of-the-art datové kolekce určené pro ověření funkčnosti systémů detekce útoků a také ...
 • Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci 

  Bařina, David
  Práce se zaměřuje na efektivní výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace. Současné metody jsou v práci rozšířeny v několika směrech a to tak, aby spočetly tuto transformaci v jediném průchodu, a to případně ...
 • Rekonfigurovatelná analýza strojového kódu 

  Křoustek, Jakub
  Analýza softwaru je metodologie, jejímž účelem je analyzovat chování daného programu. Jednotlivé metody této analýzy je možné využít i v dalších oborech, jako je zpětné inženýrství, migrace kódu apod. V této práci se ...
 • Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou. 

  Přibyl, Jaroslav
  Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na ...

View more