Recent Submissions

 • Rekonfigurovatelná analýza strojového kódu 

  Křoustek, Jakub
  Analýza softwaru je metodologie, jejímž účelem je analyzovat chování daného programu. Jednotlivé metody této analýzy je možné využít i v dalších oborech, jako je zpětné inženýrství, migrace kódu apod. V této práci se ...
 • Generický zpětný překlad za účelem rozpoznání chování 

  Ďurfina, Lukáš
  Práce je zaměřena na rozpoznávání specifického chování pomocí generického zpětného překladu. Generický zpětný překlad je proces, který transformuje spustitelné soubory z různých architektur a formátů objektových souborů ...
 • Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem 

  Zemek, Petr
  Tato disertační práce zavádí jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem jako řízené gramatiky založené na bezkontextových gramatikách. V těchto gramatikách je ke každému pravidlu přiřazena množina povolujících symbolů a ...
 • Semi - analytické výpočty a spojitá simulace 

  Kopřiva, Jan
  Práce se zabývá urychlením a zpřesněním numerických výpočtů, především pak úloh z oblasti diferenciálního počtu. Zmíněné vlastnosti jsou charakteristické pro skupinu výpočtů nazývaných semi-analytické. Jednou z možností ...
 • Vyhledávání výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů 

  Fapšo, Michal
  Tato práce se zabývá vyhledáváním výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů (QbE STD). Výrazy jsou zadávány v mluvené podobě a jsou vyhledány v množině řečových nahrávek, výstupem vyhledávání je seznam detekcí s jejich skóre ...
 • Fyzikální modelování a simulace 

  Dvořák, Radim
  Disertační práce se zabývá modelováním znečištění ovzduší, jeho transportních a disperzních procesů ve spodní části atmosféry a zejména numerickými metodami, které slouží k řešení těchto modelů. Modelování znečištění ovzduší ...
 • Rozšíření pro pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu v rozpoznávání mluvčího 

  Plchot, Oldřich
  Tato práce se zabývá pravděpodobnostními modely pro automatické rozpoznávání řečníka. Podrobně analyzuje zejména pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu (PLDA), která modeluje nízkodimenzionální reprezentace promluv ...
 • ROZPOZNÁNÍ ČINNOSTÍ ČLOVĚKA VE VIDEU 

  Řezníček, Ivo
  Tato disertační práce se zabývá vylepšením systémů pro rozpoznávání činností člověka. Současný stav vědění v této oblasti jest prezentován. Toto zahrnuje způsoby získávání digitálních obrazů a videí společně se způsoby ...
 • Synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících 

  Horáček, Petr
  Tato disertační práce studuje synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících a zkoumá jak jejich teoretické vlastnosti, tak i perspektivy praktických aplikací. Práce představuje nové koncepty a definice ...
 • Sdílení lokální informace pro rychlejší detekci objektů 

  Hradiš, Michal
  Cílem této dizertační prace je vylepšit existující detektory objektů pomocí sdílení informace a výpočtů mezi blízkými pozicemi v obraze. Navrhuje dvě metody, které jsou založené na Waldově sekvenčním testu poměrem ...