Show simple item record

The impact of reconversion on the value of a former church building in South Moravia

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorSýkorová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:24Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:24Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationSÝKOROVÁ, M. Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .cs
dc.identifier.other91418cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63233
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá oceněním bývalé fary v obci Přítluky na jižní Moravě. Základní myšlenkou je vyhodnotit vliv, který má změna účelu užívání spojená s rekonstrukcí na hodnotu objektu. A to z pohledu tržního přístupu i platných oceňovacích předpisů. Nejprve je v práci rozebrán teoretický základ dané problematiky jako pojmy, legislativa a postupy oceňování. Následně je charakterizována konkrétní situace lokality a objektu a v poslední části je popsána a zdůvodněna metodika vlastního ocenění. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny a okomentovány.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with specific case of valuation of the former vicarage in the village Přítluky in South Moravia. The basic idea is to evaluate the imact of change in the purpose of use associated with building reconstruction, from view of market approach and also valid valuation laws. First part deals with theoretical basis as valuation terms, laws and approaches. Next chapter describes specific situation of the site and the building and in the last part is described and justified own valuation methods. Results are analyzed at the end.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňovánícs
dc.subjectrekonverzecs
dc.subjectfaracs
dc.subjectPřítlukycs
dc.subjectValuationen
dc.subjectreconversionen
dc.subjectvicarageen
dc.subjectPřítlukyen
dc.titleVliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravěcs
dc.title.alternativeThe impact of reconversion on the value of a former church building in South Moraviaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAcceptedcs
dcterms.modified2016-11-04-14:41:09cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91418en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:59:47en
sync.item.modts2020.07.15 08:20:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeGardášová, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala výborně. Na otázky komise odpověděla výborně. Zodpověděla otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record