Show simple item record

Assessing the benefits of reconversion on the value of church building

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorStrnková, Markétacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:25Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:25Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationSTRNKOVÁ, M. Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .cs
dc.identifier.other91480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63284
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rekonverzí církevního objektu ve vybrané lokalitě. Na začátku jsou v práci popsány církevní objekty a jejich vliv na okolí, struktura římskokatolické církve a vývoj církevního majetku v průběhu historie. To je doplněno o základní pojmy a možné postupy oceňování kulturních památek. V praktické části se zabývám rekonverzí církevního objektu, konkrétně klášterem dominikánů ve Znojmě. Na základě analýzy Znojma a kláštera došlo k navržení možných využití kláštera. Z nich byly vybrány dvě varianty, které byly porovnány. Z těchto dvou variant byla zvolena jedna jako nejvhodnější možnost pro další využití.cs
dc.description.abstractThe thesis focus on the reconversion church building in the selected location. At the beginning of the work described church buildings and their influence on the surrounding, the structure of the Roman Catholic Church and the development of church property during the history. This is complemented by theoretical terms and possible methods of valuing cultural monument. The practical part deals with the reconversion church building, specifically the Dominican monastery in Znojmo. Based on an analysis of Znojmo and monastery was suggesting possible use of the monastery. Of these, two variants were selected and were compared. Of these two options, one was chosen as the most suitable option for future use.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňování majetkucs
dc.subjectvýnosové oceněnícs
dc.subjectnákladové oceněnícs
dc.subjectrekonverzecs
dc.subjectkonverze kláštercs
dc.subjectZnojmocs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectcírkevní majetekcs
dc.subjectpronájem.cs
dc.subjectProperty valuationen
dc.subjectyield valuation methoden
dc.subjectinvestment valuation methoden
dc.subjectreconversionen
dc.subjectconverisonen
dc.subjectmonasteryen
dc.subjectZnojmoen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectchurch propertyen
dc.subjectrent.en
dc.titlePosouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitěcs
dc.title.alternativeAssessing the benefits of reconversion on the value of church buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAcceptedcs
dcterms.modified2016-11-04-14:41:10cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:59:48en
sync.item.modts2020.07.15 08:14:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlika, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala výborně. Na otázky komise odpověděla výborně. Zodpověděla otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record