Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovní newsletter 5/2017 – speciální číslo 

    Skůpa, Jan; Fasura, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017-10-23)
    Týden otevřeného přístupu; Zlatá cesta otevřeného přístupu; Projekt Vím, kde publikuji.cz; Zelená cesta otevřeného přístupu; Digitální knihovna - institucionální repozitář VUT; Autorské identifikátory