Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovní newsletter 2/2017 

    Skůpa, Jan; Mišíková, Edita; Vaishar, Antonín (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017-05-05)
    Od lístkových katalogů k vyhledávači Primo; Elektronická databáze ACM Digital library; Digitální Hospodářské noviny; Knihovna Fakulty výtvarných umění