Show simple item record

The Study of Logistic Conception of Distribution Stock

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKubala, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:06Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:06Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKUBALA, J. Studie logistické koncepce distribučního skladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6366
dc.description.abstractTato diplomová práce „Studie logistické koncepce distribučního skladu“ se zabývá komplexním fungováním distribučního skladu na všech jeho úrovních, s cílem navrhnout efektivní postupy při komunikaci se zákazníkem a dodavateli. Na základě analýzy aktuálního stavu se snaží identifikovat základní nedostatky a nalézt vhodné postupy při jejich řešení. První kapitola této práce je teoretická. Vysvětluje základní principy logistiky jakožto jednoho z elementárních prvků každé organizace. Ve druhé kapitole je představena společnost Arcelor Distribuce CZ, z pohledu jednotlivých pracovišť. Třetí kapitola se věnuje risk managementu, co by teorii identifikace a hodnocení skutečných či potencionálních rizik hrozících ve společnosti. Nejobsáhlejší čtvrtá kapitola definuje konkrétní problémy, se kterými se společnost potýká, a které stojí v cestě přirozeného růstu společnosti. Dále jsou zde představeny kroky směřující k řešení těchto problémů. Tato práce si dává za cíl identifikovat a navrhnout řešení hlavních problémů především v oblasti komunikace, které brání přirozenému vývoji společnosti.cs
dc.description.abstractThis master thesis “The Study of Logistic Conception of Distribution Stock” deals with global operation of distribution stock in its entire levels with target to design efficient communication methods with costumer and suppliers. Based on analyses of actual situation it effort to identify general poverties and find proper methods of it’s solution. First chapter is based on theoretical part. It explains basic logistical principals as one of the elements of each organization. Second chapter introduces Arcelor Distribuce CZ Company from work place way of look. Third chapter is dedicated to risk management as a theory of identification and evaluation actual or potential risks company may treat with. Fourth chapter the largest one defines particular issues company has to deal with and issues which block company’s way of growth. Further there are introduced steps heading to solve these problems. This thesis sets a target to identify and design solutions of main problems in communication in the first place, which block company’s natural evolution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLogistikacs
dc.subjectexpedicecs
dc.subjectskladcs
dc.subjectmateriálcs
dc.subjectdopravcecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectobjednávkacs
dc.subjectnakládkacs
dc.subjectvykládkacs
dc.subjectLogisticsen
dc.subjectexpeditionen
dc.subjectstorehouseen
dc.subjectmaterialen
dc.subjecthaulieren
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectorderen
dc.subjectloadingen
dc.subjectunloadingen
dc.titleStudie logistické koncepce distribučního skladucs
dc.title.alternativeThe Study of Logistic Conception of Distribution Stocken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-05cs
dcterms.modified2008-06-05-13:25:58cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:14:35en
sync.item.modts2021.11.12 19:59:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNěmec, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record