Show simple item record

Electrospinning of Modified Biopolymers for Medical Applications

dc.contributor.advisorVojtová, Lucyen
dc.contributor.authorPavliňáková, Veronikaen
dc.date.accessioned2022-06-03T02:52:06Z
dc.date.available2022-06-03T02:52:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPAVLIŇÁKOVÁ, V. Elektrostatické zvlákňování modifikovaných biopolymerů pro medicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other99678cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63678
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací nových biokompatibilních nanovláken s potenciální aplikací v medicíně. V této práci byl výběr jednotlivých složek pro přípravu nanovlákenného materiálu zvolen tak, aby vyhovoval nárokům tkáňového inženýrství. Literární rešerše shrnuje poznatky o elektrostatickém zvlákňování a o jeho parametrech. Dále se věnuje možnostem elektrostatického zvlákňování proteinů kolagenu a želatiny a jejich směsmi se syntetickými polymery a biopolymery a anorganickými plnivy. Teoretická část řeší také různé postupy síťování nanovláken vedoucí ke zlepšení jejich hydrolytické stability a mechanických vlastností. Poslední část je zaměřena na anorganické nanotrubky halloysitu (HNT), které získaly svou pozornost díky svým vynikajícím fyzikálním a biologickým vlastnostem. V experimentální části byly zpracovány dvě případové studie, z nichž každá se zabývá přípravou nanovlákenných biomateriálů s potenciální aplikací v medicíně. První studie je zaměřena na přípravu a charakterizaci nových hydrolyticky stabilních antibakteriálních želatinových nanovláken modifikovaných pomocí oxidované celulózy. Unikátní inhibiční účinky nanovláken byly testovány na kmenu bakterie Escherichia coli pomocí metody chemické bioluminiscence. Kultivované buňky lidského papilárního adenokacinomu plic prokázaly dobrou adhezi a proliferaci k povrchu nanovláken. Druhá část popisuje vliv zdroje a množství anorganických halloysitových nanotrubek na strukturu a vlastnosti amfifilních nanovláken ze směsi želatiny a syntetického polykaprolaktonu. Přídavek HNT zlepšil tepelnou stabilitu, mechanické vlastnosti (jak tuhost, tak prodloužení) a snížil krystalinitu nanovláken. HNT z různých zdrojů neměl vliv na chování buněk, ale mírně ovlivnil proliferaci a životaschopnost buněk na povrchu nanovláken.en
dc.description.abstractProposed dissertation thesis is dedicated to the preparation and characterization of novel biocompatible nanofibers with both biological and medical potential applications. The main emphasis of this thesis was focused on the preparation of composite nanofibers respecting the principles of "green chemistry", meaning hard requirements of tissue engineering. The theoretical part summarizes knowledge about the electrospinning process and its parameters. The literature review also describes the electrospinning of proteins like collagen and gelatin, their blends with synthetic polymers and biopolymers as well as with inorganic fillers. One chapter deals with various kinds of crosslinking agents to improve nanofiber hydrolytic stability. The last chapter is aimed to halloysite inorganic nanotubes (HNT) gaining much attention for the use as drug carrier due to its remarkable physical (mechanical reinforcement) and biological (biocompatibility and low toxicity) properties. The experimental part is divided into two chapters, each of them examines issues of nanofibrous material preparation from different perspective. The first part is focused on novel hydrolytically stable antibacterial gelatin nanofibers modified with oxidized cellulose. The unique inhibitory effect of the nanofibers was examined by luminometric method using genetically modified Escherichia coli strain. Seeded adenocarcinoma lung cells proved good adhesion and proliferation. Second experimental part explores the effect of source and amount of natural tubular halloysite on the structure and properties of biocompatible amphiphilic nanofibers based on a polycaprolactone and gelatin. The addition of HNT improved the thermal stability, mechanical properties (both stiffness and elongation) and reduced the crystallinity of nanofibers. The HNT from different sources did not affect the cell behavior but slightly influenced the proliferation and viability of cells on nanofibers.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrospinningen
dc.subjectamfifilní nanovláknaen
dc.subjectželatinaen
dc.subjectsíťováníen
dc.subjectoxidovaná celulózaen
dc.subjectpolykaprolaktonen
dc.subjecthalloysiten
dc.subjectbiomedicínské aplikace.en
dc.subjectElectrospinningcs
dc.subjectamphiphilic nanofiberscs
dc.subjectgelatincs
dc.subjectcrosslinkingcs
dc.subjectoxidized cellulosecs
dc.subjectpolycaprolactonecs
dc.subjecthalloysitecs
dc.subjectbiomedical application.cs
dc.titleElektrostatické zvlákňování modifikovaných biopolymerů pro medicínské aplikaceen
dc.title.alternativeElectrospinning of Modified Biopolymers for Medical Applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-12-13cs
dcterms.modified2017-01-03-13:50:43cs
thesis.disciplineChemie makromolekulárních materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid99678en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.10.07 16:54:20en
sync.item.modts2022.10.07 16:12:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMartinová,, Lenkaen
dc.contributor.refereeZajíčková, Lenkaen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) doc. Ing. Viera Khunová, Ph.D. (člen) Mgr. Jan Žídek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., oponent (člen) doc. Ing. Lenka Martinová, CSc., oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktorandku a předal jí slovo. Mgr. Švachová má řadu pracovních zkušeností, absolvovala také nepovinnou pedagogickou praxi (vedení praktik). Během studií získala dvě ceny děkana za vynikající studijní výsledky. Aktivně se účastnila celé řady konferencí a workshopů. Během své powerpointové prezenatce shrnula podstatné výsledky své práce. Byly přečteny pochvalné posudky, které doporučovaly práci k obhajobě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMakromolekulární chemiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record