Show simple item record

Vliv ampicilinu, streptomycinu, penicilinu a tetracyklinu na kovu odolný a nerezistentní Staphylococcus aureus

dc.contributor.authorHegerová, Dagmarcs
dc.contributor.authorDostálová, Simonacs
dc.contributor.authorBlažková, Ivacs
dc.contributor.authorMichálek, Petrcs
dc.contributor.authorRuttkay-Nedecký, Branislavcs
dc.contributor.authorSklenář, Matějcs
dc.contributor.authorNejdl, Lukášcs
dc.contributor.authorKudr, Jiřícs
dc.contributor.authorGumulec, Jaromírcs
dc.contributor.authorTmejová, Kateřinacs
dc.contributor.authorKonečná, Mariecs
dc.contributor.authorVaculovičová, Markétacs
dc.contributor.authorHynek, Davidcs
dc.contributor.authorMasařík, Michalcs
dc.contributor.authorKynický, Jindřichcs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2017-01-20T10:57:03Z
dc.date.available2017-01-20T10:57:03Z
dc.date.issued2014-03-19cs
dc.identifier.citationInternational Journal of Environmental Research and Public Health. 2014, vol. 2014, issue 3, p. 3233-3255.en
dc.identifier.issn1660-4601cs
dc.identifier.other112144cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63711
dc.description.abstractThere is an arising and concerning issue in the field of bacterial resistance, which is confirmed by the number of deaths associated with drug-resistant bacterial infections. The aim of this study was to compare the effects of antibiotics on Staphylococcus aureus non-resistant strain and strains resistant to cadmium or lead ions. Metal resistant strains were created by the gradual addition of 2 mM solution of metal ions (cadmium or lead) to the S. aureus culture. An increasing antimicrobial effect of ampicillin, streptomycin, penicillin and tetracycline (0, 10, 25, 50, 75, 150, 225 and 300 mu M) on the resistant strains was observed using a method of growth curves. A significant growth inhibition (compared to control) of cadmium resistant cells was observed in the presence of all the four different antibiotics. On the other hand, the addition of streptomycin and ampicillin did not inhibit the growth of lead resistant strain. Other antibiotics were still toxic to the bacterial cells. Significant differences in the morphology of cell walls were indicated by changes in the cell shape. Our data show that the presence of metal ions in the urban environment may contribute to the development of bacterial strain resistance to other substances including antibiotics, which would have an impact on public health.en
dc.description.abstractK dispozici je vznikající a pokud jde o problém v oblasti bakteriální rezistence, což je potvrzeno počtu úmrtí souvisejících s drogami odolné proti bakteriálním infekcím. Cílem této studie bylo porovnat účinky antibiotik na kmen bez rezistentní Staphylococcus aureus a kmenů rezistentních k kadmia nebo olova ionty. Kmeny odolného kovu byly vytvořeny postupným přidáváním 2 mM roztoku kovových iontů (kadmium nebo olovo) na S. aureus kultury.Zvyšující antimikrobiální účinek ampicilin, streptomycin, penicilin a tetracyklin (0, 10, 25, 50, 75, 150, 225 a 300 um) na rezistentních kmenů byla pozorována za použití metody růstových křivek. Významná inhibice růstu (ve srovnání s kontrolou) buněk rezistentních kadmia byl pozorován v přítomnosti všech čtyř různých antibiotik. Na druhé straně, přidání streptomycinu a ampicilinu neinhibuje růst olova rezistentního kmene. Další antibiotika stále toxické pro bakteriálních buněk. Významné rozdíly v morfologii buněčných stěn byly označeny změny ve tvaru buňky. Naše data ukazují, že přítomnost kovových iontů v městském prostředí, může přispět k rozvoji bakterií kmene rezistence na jiné látky, včetně antibiotik, které by mohly mít vliv na veřejné zdraví. (přeloženo strojově, pravopis nekontrolován).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent3233-3255cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPI AG, POSTFACHcs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Environmental Research and Public Healthcs
dc.relation.urihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3987032/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectS. aureusen
dc.subjectantimicrobial resistanceen
dc.subjectantibioticsen
dc.subjectmetal resistanceen
dc.subjectcross resistanceen
dc.subjectgrowth curvesen
dc.subjectinhibition concentrationsen
dc.subjectspectrophotometryen
dc.subjectS. aureus
dc.subjectantimicrobial resistance
dc.subjectantibiotics
dc.subjectmetal resistance
dc.subjectcross resistance
dc.subjectgrowth curves
dc.subjectinhibition concentrations
dc.subjectspectrophotometry
dc.titleEffect of Ampicillin, Streptomycin, Penicillin and Tetracycline on Metal Resistant and Non-Resistant Staphylococcus aureusen
dc.title.alternativeVliv ampicilinu, streptomycinu, penicilinu a tetracyklinu na kovu odolný a nerezistentní Staphylococcus aureuscs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. oddělení-MEL-SIXcs
sync.item.dbidVAV-112144en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.08.08 00:56:35en
sync.item.modts2019.08.08 00:13:27en
dc.coverage.issue3cs
dc.coverage.volume2014cs
dc.identifier.doi10.3390/ijerph110303233cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1660-4601/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International