Show simple item record

Critical Analysis of Housing and Prediction of its Development Prediction

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorLeitnerová, Anetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:38Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:38Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationLEITNEROVÁ, A. Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6372
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce s názvem „Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje“ poskytuje ucelené informace o vývoji rezidenčního trhu v kontextu s demografickými, politickými a ekonomickými faktory. Dále zkoumá možnosti zapojení metodických nástrojů vedoucích ke zlepšení transparentnosti trhu s byty do oblasti rozvoje a výzkumu. Analýza rezidenčního trhu obsažena v několika prvních kapitolách je podkladem pro predikci trhu z pohledu optimistického, pesimistického a reálného za předpokladu spolupůsobení určitých makroekonomických a mikroekonomickým podmínek, dle popsaného scénáře.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis "Critical analysis of the housing stock and prediction of its devel-opment" provides comprehensive information of the residential market development in the context of demographic, political and economic factors. This thesis explores the possibility of involvement of methodological ways to improve market transparency in the housing and its development and research. Analysis of residential market contained in the first few chapters is based on predicting the market in terms of optimistic, pessimistic and realistic market devel-opment assuming the interaction of certain macroeconomic and microeconomic conditions according to the scenario.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRealitní trhcs
dc.subjectrezidencecs
dc.subjectderegulace nájemnéhocs
dc.subjectprivatizacecs
dc.subjecthédonický cenový indexcs
dc.subjectReal estate marketen
dc.subjectresidenceen
dc.subjectrent deregulationen
dc.subjectprivatizationen
dc.subjectHedonic Price Indexen
dc.titleKritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývojecs
dc.title.alternativeCritical Analysis of Housing and Prediction of its Development Predictionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:06cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38091en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:14:34en
sync.item.modts2021.11.08 12:50:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFajkus, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record