Show simple item record

Charakterizace embryogenních tkání smrku ztepilého včetně přechodové vrstvy mezi tkání a kultivačním médiem metodami magnetické rezonance

dc.contributor.authorKořínek, Radimcs
dc.contributor.authorMikulka, Jancs
dc.contributor.authorHřib, Jiřícs
dc.contributor.authorHudec, Jiřícs
dc.contributor.authorHavel, Ladislavcs
dc.contributor.authorBartušek, Karelcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:14Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:14Z
dc.date.issued2017-02-25cs
dc.identifier.citationMeasurement Science Review. 2017, vol. 17, issue 1, p. 19-26.en
dc.identifier.issn1335-8871cs
dc.identifier.other133010cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63810
dc.description.abstractThe paper describes the visualization of the cells (ESEs) and mucilage (ECMSN) in an embryogenic tissue via magnetic resonance imaging (MRI) relaxometry measurement combined with the subsequent multi-parametric segmentation. The computed relaxometry maps T1 and T2 show a thin layer (transition layer) between the culture medium and the embryogenic tissue. The ESEs, mucilage, and transition layer differ in their relaxation times T1 and T2; thus, these times can be used to characterize the individual parts within the embryogenic tissue. The observed mean values of the relaxation times T1 and T2 of the ESEs, mucilage, and transition layer are as follows: 1469 ± 324 and 53 ± 10 ms, 1784 ± 124 and 74 ± 8 ms, 929 ± 164 and 32 ± 4.7 ms, respectively. The multi-parametric segmentation exploiting the T1 and T2 relaxation times as a classifier shows the distribution of the ESEs and mucilage within the embryogenic tissue. The discussed T1 and T2 indicators can be utilized to characterize both the growth-related changes in an embryogenic tissue and the effect of biotic/abiotic stresses, thus potentially becoming a distinctive indicator of the state of any examined embryogenic tissue.en
dc.description.abstractClánek popisuje vizualizaci buněk (ESEs) a sliz (ECMSN) v embryogenních tkáních pomocí magneticko-rezonanční (MRI) relaxometrie v kombinaci s následnou víceparametrickou segmentací. Vypočítané relaxační mapy T1 a T2 ukazují tenké vrstvy (převodové vrstvy) mezi kultivačním médiem a embryogenními tkáněmi. ESE, sliz a přechodové vrstvy se liší v jejich relaxačních časech T1 a T2; tedy těmito časy lze charakterizovat jednotlivé části v rámci embryogenních tkáně. Pozorované střední hodnoty relaxačních časů T1 a T2 ESE, slizu a přechodových vrstev jsou následující: 1469 ± 324 a 53 ± 10 ms, 1784 ± 124 a 74 ± 8 ms, resp. 929 ± 164 a 32 ± 4.7 ms. Víceparametrická segmentace využívá relaxační časy T1 a T2 a umožňuje rozlišit ESE a sliz v rámci embryogenních tkáně. Diskutované ukazatele T1 a T2 lze využít pro charakterizování změn v rostoucí embryogenní tkáni a vlivu biotických/abiotických stresů, čímž se stává potenciálně výrazným ukazatelem stavu všech testovaných embryogenních tkání.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent19-26cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherDe Gruyter Opencs
dc.relation.ispartofMeasurement Science Reviewcs
dc.relation.urihttp://www.degruyter.com/view/j/msr.2017.17.issue-1/msr-2017-0003/msr-2017-0003.xml?format=INTcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectSmrk ztepilý
dc.subjectESE
dc.subjectsliz
dc.subjectpřechodové vrstvy
dc.subjectMRI relaxometrie
dc.subjectNorway spruceen
dc.subjectESEsen
dc.subjectmucilageen
dc.subjecttransition layeren
dc.subjectMRI relaxometryen
dc.titleCharacterization of the Embryogenic Tissue of the Norway Spruce Including a Transition Layer between the Tissue and the Culture Medium by Magnetic Resonance Imagingen
dc.title.alternativeCharakterizace embryogenních tkání smrku ztepilého včetně přechodové vrstvy mezi tkání a kultivačním médiem metodami magnetické rezonancecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechnikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
sync.item.dbidVAV-133010en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:14en
sync.item.modts2020.08.04 12:27:33en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume17cs
dc.identifier.doi10.1515/msr-2017-0003cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1335-8871/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported