Show simple item record

Nanočástice vhodné pro BCAA izolace a zároveň pro použití v magnetickém lipoplexu, který může sloužit jako transportní systém pro L, I, V, nebo R-bohaté antimikrobiální peptidy

dc.contributor.authorVeselý, Radekcs
dc.contributor.authorJelínková, Pavlínacs
dc.contributor.authorHegerová, Dagmarcs
dc.contributor.authorCernei, Natalia Vladimirovnacs
dc.contributor.authorKopel, Pavelcs
dc.contributor.authorMoulick, Amitavacs
dc.contributor.authorRichtera, Lukášcs
dc.contributor.authorHeger, Zbyněkcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.contributor.authorZítka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:04:06Z
dc.date.available2020-08-04T11:04:06Z
dc.date.issued2016-04-01cs
dc.identifier.citationMaterials . 2016, vol. 9, issue 4, p. 260-1-260-15.en
dc.identifier.issn1996-1944cs
dc.identifier.other126827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63815
dc.description.abstractThis paper investigates the synthesis of paramagnetic nanoparticles, which are able to bind branched chain amino acids (BCAAs)—leucine, valine, and isoleucine and, thus, serve as a tool for their isolation. Further, by this, we present an approach for encapsulation of nanoparticles into a liposome cavity resulting in a delivery system. Analyses of valine and leucine in entire complex show that 31.3% and 32.6% recoveries are reached for those amino acids. Evaluation of results shows that the success rate of delivery in Escherichia coli (E. coli) is higher in the case of BCAAs on nanoparticles entrapped in liposomes (28.7% and 34.7% for valine and leucine, respectively) when compared to nanoparticles with no liposomal envelope (18.3% and 13.7% for valine and leucine, respectively). The nanoparticles with no liposomal envelope exhibit the negative zeta potential ( 9.1 0.3 mV); however, their encapsulation results in a shift into positive values (range of 28.9 0.4 to 33.1 0.5 mV). Thus, electrostatic interactions with negatively-charged cell membranes (approx. 50 mV in the case of E. coli) leads to a better uptake of cargo. Our delivery system was finally tested with the leucine-rich antimicrobial peptide (FALALKALKKALKKLKKALKKAL) and it is shown that hemocompatibility (7.5%) and antimicrobial activity of the entire complex against E. coli, Staphylococcus aureus (S. aureus), and methicilin-resistant S. aureus (MRSA) is comparable or better than conventional penicillin antibiotics.en
dc.description.abstractTento článek zkoumá syntézu paramagnetický nanočástic, které jsou schopny vázat větvené aminokyseliny (BCAA) – leucin, valin a isoleucin a tudíž sloužit jako nástroj pro jejich izolace. Dále, prezentujeme přístup k zapouzdření nanočástic do liposomů dutiny vyplývající v dávkovacím systému. Analýzy valin a leucin v celém komplexu ukazují, že 31,3 % a 32,6 % výtěžky jsou dosažitelné pro tyto aminokyseliny. Vyhodnocení výsledků ukazuje, že úspěšnost doručení Escherichia coli (E. coli) je vyšší u BCAA na nanočásticích zachycených v liposomech (28,7 % a 34,7 % u valin, leucin)ve srovnání s nanočásticemi bez Lipozomální obálky (18.3 % a u valin 13,7 % a leucin, respektive). Nanočástice bez Lipozomální obálky vykazují negativní zeta potenciál (9.1 0,3 mV); však jejich zapouzdření vede k posunu do kladných hodnot (rozsah 28.9 0,4 až 33.1 0,5 mV). Tedy elektrostatické interakce s negativně nabité buněčné membrány (cca 50 mV u E. coli) vede k lepšímu přejímání nákladu. Náš dodávací systém byla konečně testováns leucin bohatými antimikrobiálními peptidy (FALALKALKKALKKLKKALKKAL) a je prokázáno, že Biokompatibilita (7,5 %) a antimikrobiální aktivity celého komplexu proti E. coli a Staphylococcus aureus (S. aureus) methicilin rezistentní S. aureus (MRSA) je srovnatelný nebo lepší než konvenční penicilin.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent260-1-260-15cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofMaterialscs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.3390/ma9040260cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectVětvené aminokyseliny
dc.subjectzapouzdření
dc.subjectEscherichia coli
dc.subjectnanomedicína
dc.subjectStaphylococcus aureus
dc.subjectbranched chain amino acidsen
dc.subjectencapsulationen
dc.subjectEscherichia colien
dc.subjectnanomedicineen
dc.subjectStaphylococcus aureusen
dc.titleNanoparticles Suitable for BCAA Isolation Can Serve for Use in Magnetic Lipoplex-Based Delivery System for L, I, V, or R-rich Antimicrobial Peptidesen
dc.title.alternativeNanočástice vhodné pro BCAA izolace a zároveň pro použití v magnetickém lipoplexu, který může sloužit jako transportní systém pro L, I, V, nebo R-bohaté antimikrobiální peptidycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
sync.item.dbidVAV-126827en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:04:06en
sync.item.modts2020.08.04 12:47:05en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume9cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1996-1944/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International