Show simple item record

Křivka slinovacího zhutnění: praktický způsob její konstrukce z dilatometrických dat

dc.contributor.authorMaca, Karelcs
dc.contributor.authorPouchlý, Václavcs
dc.contributor.authorBoccaccini, Aldocs
dc.date.accessioned2017-03-02T11:45:43Z
dc.date.available2017-03-02T11:45:43Z
dc.date.issued2008-01-01cs
dc.identifier.citationScience of Sintering. 2008, vol. 40, issue 2, p. 117-122.en
dc.identifier.issn0350-820Xcs
dc.identifier.other49012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63845
dc.description.abstractThis article summarizes the usage of high-temperature dilatometry in ceramic processing and powder technology with special attention on the description of the sintering process. A practical method for transformation of dilatometric shrinkage data into densification curves (the dependence of the sample density on sintering temperature or time) is described in detail. A new automatic procedure to recalculate sintering shrinkage data allowing the plot of the densification curve has been developed, which is presented here.en
dc.description.abstractČlánek shrnuje použití vysokoteplotní dilatometrie v keramické technologii a práškové metalurgii s důrazem na slinovací proces. Detailně je popsán způsob transformace dilatometrických dat smrštění na zhutňovací křivku (závislost hustoty vzorku na slinovací teplotě a čase). Pro tuto transformaci byl vyvinut software, který je popsán v článku.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent117-122cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherInternational Institute for the Science of Sinteringcs
dc.relation.ispartofScience of Sinteringcs
dc.relation.urihttp://www.iiss.sanu.ac.rs/download/vol40_2/vol40_2_02.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectHigh-temperature dilatometryen
dc.subjectSintering shrinkageen
dc.subjectDensification curveen
dc.subjectDensification curve Vysokoteplotní dialtometrie
dc.subjectslinovací smrštění
dc.subjectkřivka zhutnění
dc.titleSintering Densification Curve - a Practical Approach For Its Construction From Dilatometric Shrinkage Dataen
dc.title.alternativeKřivka slinovacího zhutnění: praktický způsob její konstrukce z dilatometrických datcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
sync.item.dbidVAV-49012en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:58:15en
sync.item.modts2020.03.31 07:37:42en
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume40cs
dc.identifier.doi10.2298/SOS0802117Mcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0350-820X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International