Show simple item record

Rozdíly a podobnosti v zadlužení členských států EU po poslední finanční krizi

dc.contributor.authorLajtkepová, Evacs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:27Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:27Z
dc.date.issued2016-12-29cs
dc.identifier.citationOeconomia Copernicana. 2016, vol. 7, issue 4, p. 551-563.en
dc.identifier.issn2083-1277cs
dc.identifier.other129448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63846
dc.description.abstractThe article’s aim is to provide an overview of the indebtedness of EU member states and to explore whether this indebtedness is linked to or even dependent on selected economic characteristics (GDP, unemployment rate and social benefits paid as a share of GDP). Data from the EU-28 countries, the Eurozone and the countries outside the Eurozone will be studied separately on the assumption that there will be differences between the countries in the Eurozone and those outside it. In the investigation of the issue only secondary data from the official statistics can be used. All the data are taken from Eurostat and then processed using the standard methods of descriptive statistics and correlation analysis. The analysis carried out showed that the average indebtedness of the EU-28 countries is higher than is set by the EU criteria, and at the same time confirmed that there is a difference in debt levels between countries within and outside the Eurozone. The Eurozone countries show indebtedness that is overall higher than in countries outside the Eurozone, while at the same time they show a moderately strong linear dependence both between indebted-ness and unemployment rates and between indebtedness and payments of social benefits. In the countries outside the Eurozone it was shown that while the relationship between indebtedness and the unemployment rate was weak that between indebtedness and the payment of social benefits was relatively strong.en
dc.description.abstractCílem článku je podat přehled o zadlužení členských zemí EU a prozkoumání, zda toto zadlužení vykazuje souvislost či dokonce závislost na vybraných ekonomických charakteristikách (úroveň HDP, míra nezaměstnanosti, podíl vyplacených sociálních dávek na HDP). Zvlášť jsou zkoumána data zemí EU-28, eurozóny a zemí mimo eurozónu, neboť předpokladem je, že se země eurozóny a země mimo eurozónu budou lišit. Vzhledem ke zkoumané problematice lze využít pouze sekundární data oficiální statistky. Všechna data jsou převzata z Eurostatu a jsou následně zpracována standardními metodami popisné statistiky a korelační analýzou. Provedená analýza ukázala, že průměrná zadluženost zemí EU-28 je vyšší, než je stanovené kritérium EU, a zároveň potvrdila předpoklad, že země eurozóny a země mimo eurozónu se ve svém zadlužení liší. Země eurozóny vykazují zadlužení celkově vyšší než země mimo eurozónu, zároveň se u nich projevila středně silná lineární závislost jak mezi zadlužením a mírou nezaměstnanosti, tak zadlužením a vyplacenými sociálními dávkami. V zemích mimo eurozónu se ukázalo, že vztah mezi zadlužením a mírou nezaměstnanosti je slabý, ale mezi zadlužením a vyplacenými sociálními dávkami poměrně silný.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent551-563cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherNikolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Economic Sciences and Managementcs
dc.relation.ispartofOeconomia Copernicanacs
dc.relation.urihttp://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.031cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cs
dc.subjectEUen
dc.subjecteuro areaen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectunemployment rateen
dc.subjectGDPen
dc.subjectEU
dc.subjecteurozóna
dc.subjectzadluženost
dc.subjectmíra nezaměstnanosti
dc.subjectHDP
dc.titleDifferences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisisen
dc.title.alternativeRozdíly a podobnosti v zadlužení členských států EU po poslední finanční krizics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-129448en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.02.25 16:53:13en
sync.item.modts2021.02.25 16:13:43en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume7cs
dc.identifier.doi10.12775/OeC.2016.031cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2083-1277/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International