Now showing items 1-20 of 124

 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Analýza plynných produktů výboje v atmosféře podobné atmosféře měsíce Titanu 

  Jančíková, Kristýna
  Podstatou bakalářské práce bylo zkoumat plazmochemické procesy iniciované elektrickými výboji v atmosféře měsíce Titanu, což je největší měsíc planety Saturn. Právě tento měsíc se v celém solárním systému, i přes velké ...
 • Aplikace elektrochemických metod pro stanovení platinových kovů 

  Vašátko, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací podmínek stanovení platiny pomocí elektrochemických metod, konkrétně voltametrickou analýzou. V teoretické části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti platiny a platinových ...
 • Aronie – zdroj biologicky aktivních látek 

  Štumarová, Klára
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání možné antimikrobiální aktivity vodných a ethanolových extraktů z plodů arónie a čajové směsi obsahující arónii. Rovněž byla stanovena antioxidační aktivita a také koncentrace biologicky ...
 • Bezpečnost probiotik používaných v potravinách 

  Balažovičová, Nikola
  V teoretickej časti práce je pozornosť zameraná na definíciu probiotík, na ich zdravotné výhody, na probiotické potraviny, na kritéria bezpečnosti probiotík, vrátane metód identifikácie probiotických baktérií. V praktickej ...
 • Bio-inspirované materiály pro aplikace v organické elektronice 

  Meindl, Jiří
  Bakalářská práce je literární rešerší sumarizující perspektivní materiály inspirované přírodou pro využití v organické elektronice. Klíčové zaměření je na materiály bio-inspirované a bio-kompatibilní. Hlavní oblastí zájmu ...
 • Bio-kompozity na bázi termosetů kyseliny mléčné 

  Smiřický, Jan
  Bakalářská práce se zabývá syntézou polyuretanového lepidla, které je schopno lepit dřevěné piliny, a následným testováním mechanických vlastností vzniklého dřevokompozitu. Vzniklé lepidlo je biodegradabilní a je vyrobeno ...
 • Bioaktivní látky obsažené ve výliscích z černého bezu 

  Šimšová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik v extraktu z výlisků, ve šťávě a v kompotu z bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu ...
 • Biopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněk 

  Drábková, Kateřina
  Předmětem této práce je studium halofilních mikroorganismů. Hlavní část se zabývá izolací a charakterizací extracelulárního polysacharidu (EPS) produkovaného archeálním hyperosmofilním kmenem Haloferax mediteranei. Chemická ...
 • Biotechnologická produkce vybraných biopolymerů s využitím Haloferax mediterranei 

  Strečanská, Paulína
  Cielom práce je štúdium produkcie vybraných biopolymérov, polyhydroxyalkanoátov (PHA) a extracelulárnych polysacharidov (EPS) pomocou Haloferax mediterranei. V prvej casti sa nachádza teoretický podklad zahrnajúci vlastnosti ...
 • Centrifugační analýza mikrobiálních buněk 

  Beránková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem centrifugačního potenciálu mikroorganismů v závislosti na kultivačních podmínkách. V experimentální části byla sledována především rychlost sedimentace a index nestability studovaných ...
 • Charakterizace a využití vybraných rostlinných antibakteriálních látek 

  Bendová, Agáta
  Zaměřením a cílem této bakalářské práce bylo studium antioxidačních a především antibakteriálních účinků rostlinných extraktů a liposomů s jejich obsahem. V teoretické části je shrnuta problematika studia přírodních ...
 • Charakterizace jednotlivých fází kultivace karotenogenních kvasinek 

  Valentová, Lucie
  Předložená bakalářská práce se zabývá sledováním metabolické aktivity a morfologie vybraných biotechnologicky významných karotenogenních kvasinek, a to Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus a Phaffia rhodozyma v ...
 • Charakterizace kozího mléka 

  Pospíchalová, Alžběta
  Tato práce se zabývá senzorickým hodnocením kozího mléka. Jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech u vzorků kozího a kravského mléka. V teoretické části je kozí mléko charakterizováno, popsáno jeho složení, ...
 • Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky 

  Lukšová, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením chemických a fyzikálních charakteristik sušené, lyofilizované a kompotované mirabelky nancyské. Teoretická část je věnována původu, ekonomickému významu slivoní, botanickému ...
 • Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi 

  Königsmarková, Kristýna
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na ekotoxikologické testování léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje vliv residuí léčiv na životní prostředí, ...
 • Ekotoxicita pěnových hasebních prostředků 

  Belisová, Mária
  Táto bakalárska práca sa zaoberá ekotoxicitou vybraných hasiacich prípravkov so zameraním na penotvorné látky (tenzidy) obsiahnuté v penových hasiacich prístrojoch. Jedná sa o pevné zmáčadlá TS TURBO a TS ECO. V tejto ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie 

  Kapiton, Ulyana
  Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

  Jandrtová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...
 • Extrakce biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu 

  Sedláčková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu (Ribes nigrum). Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku rostlinného druhu Ribes nigrum. Dále je část věnována biologicky ...