Show simple item record

IAS/IFRS Application under the Conditions of Czech Enterprises

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorJankovič, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:11:25Z
dc.date.available2012-06-12cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJANKOVIČ, P. Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other18604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63922
dc.description.abstractPráce se zabývá aplikací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na data generovaná v souladu s českou účetní legislativou a jejich nezbytnou úpravou pro sestavení výkazů v souladu se standardy IAS/IFRS. Práce se dále zabývá analýzou a komparací obsahové a formální stránky výkazů účetní závěrky dle českých předpisů a standardů IAS/IFRS. Nejčastějším předmětem úprav při konverzi vykazování na IAS/IFRS jsou oblasti finančního pronájmu a odlišné pojetí rezerv, rozdílný přístup k dlouhodobým složkám podniku a z toho plynoucí rozdíl v daňové oblasti. Práce zachycuje a následně vyhodnocuje dopad těchto úprav.cs
dc.description.abstractThe Thesis deals with the application of the International Financial Reporting Standards on the data generated under the Czech accounting legislation. It further analyses the necessary adjustments to be made for preparation of the financial accounts in accordance to the IAS/IFRS and compares the formal and content differences between financial statements prepared under Czech legislation and IAS/IFRS. The most freqence adjustments with regards to the conversion of the financial statements to IAS/IFRS are on the basis of different conception of the financial leasing, reserves and to certain long-term items of the companies with different tax incidences. The Thesis demonstrates these adjustments and quantifies its incidences on the firm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectMezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRScs
dc.subjectrozdíly mezi českou účetní legislativou a Mezinárodními standardycs
dc.subjectzhodnocení dopadu převodu.cs
dc.subjectInternational Financial Reporting Standards IAS/IFRSen
dc.subjectdifferences between the Czech accounting legislation and the International standardsen
dc.subjectevaluation of conversion.en
dc.titleAplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podnikůcs
dc.title.alternativeIAS/IFRS Application under the Conditions of Czech Enterprisesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-12cs
dcterms.modified2009-09-04-11:45:02cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid18604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:10:38en
sync.item.modts2020.03.31 09:40:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMatějíčková, Alenacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Meluzín (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record