Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorSolař, Jancs
dc.contributor.authorZimčíková, Evacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:23:33Z
dc.date.available2014-06-11cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationZIMČÍKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other18110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63942
dc.description.abstractDiplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti ZEDNÍČEK a.s. v období let 2003 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku do budoucna.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis evaluates financial situation of the company ZEDNÍČEK a.s within the period of years 2003 and 2007, by selected indicators of financial analysis. Mostly it deals with usage of elemental method’s indicators of financial analysis. It analyzes problems and proposes possible solutions, which will lead to the improvement of the company financial situation in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectfinanční situace.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectproportion ratiosen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectratio systemsen
dc.subjectfinancial situation.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-09-04-11:45:03cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid18110en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:57:26en
sync.item.modts2019.05.18 19:22:01en
dc.contributor.refereePuršl, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record