Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorZajícová, Ivanacs
dc.date.accessioned2017-04-10T06:50:22Z
dc.date.available2012-06-12cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationZAJÍCOVÁ, I. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other18581cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63943
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické rysy těchto podniků, jejich výhody a nevýhody a jejich význam pro národní hospodářství a postup vypracování podnikatelského plánu. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky včetně důležitých analýz a propočtů podporujících stanovený cíl. Obsahuje návrh rozvoje firmy opírající se o specifické přednosti a potlačující nejnovější hrozící rizika firmy.cs
dc.description.abstractThe subject of this Master’s thesis is to define of the enterprise’s business aim and apply it to concrete business plan. The first part of this thesis concludes an entry to the sector of small and midle-sized enterprises; there are definitions of specific attributes of these enterprises, their advantages and disadvantages, and their importance for an economy and the procedure of processing the business plan. In practical part are applied theoretical findings including important analysis and calculations supporting defined goal. Thesis includes proposal for development of the company based on specific advantages and suppresed the most significant threats.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectMalý a střední podnikcs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectpodnikatelcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSmall&middle-sized enterpriseen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectenterpreneurshipen
dc.subjectenterpreneuren
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titlePodnikatelský záměrcs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-12cs
dcterms.modified2009-09-04-11:45:04cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid18581en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:27:42en
sync.item.modts2020.03.30 19:29:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKrátký, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Pavel Holek (předseda) prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record