Show simple item record

Algorithmic Trading Using Twitter Data

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorKříž, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-05-17T17:13:17Z
dc.date.available2018-06-23cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKŘÍŽ, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64041
dc.description.abstractPráce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes rekurentní neuronovou síť.  Z výsledků této analýzy a technické analýzy burzovních dat je pomocí vrstvené neuronové sítě prováděna predikce. Dle predikce poté systém vytvoří a otestuje obchodní strategii. V rámci práce je navržen a implementován celý systém, který pomocí dat z analýzy tweetů dosáhl zvýšení výnosu některých obchodních strategií o více než 25 %. Toto zlepšení však platí jen pro konkrétní data a časové období.cs
dc.description.abstractThis master's thesis describes creation of prediction system. This system predicts future market development based on stock exchange data and twitter messages analysis. Tweets from two different sources are analysed by mood dictionaries or via recurrent neural networks. This analysis results and technical analysis of stock exchange data results are used in multilayer neural network for prediction. A business strategy is created and tested based on results of this prediction. Design and implementation of prediction system is described in this thesis. This system achieved revenue increase more than 25 % of some business strategies by tweets analysis. However this improvement applies for certain data and timeframe.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectburzacs
dc.subjectobchodovánícs
dc.subjectTwittercs
dc.subjectneuronová síťcs
dc.subjecttechnická a fundamentální analýzacs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectautomatický obchodní systémcs
dc.subjectstock marketen
dc.subjecttradingen
dc.subjectTwitteren
dc.subjectneural networken
dc.subjecttechnical and fundamental analysisen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectautomatic trading systemen
dc.titleAlgoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitterucs
dc.title.alternativeAlgorithmic Trading Using Twitter Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:12cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:14:38en
sync.item.modts2020.06.23 08:15:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePlchot, Oldřichcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. William Steingartner, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Pokuste se zhodnotit, zda je vůbec možné nasadit tento obchodní systém online, kdy je potřeba s velikou rychlostí reagovat na trh. A případě uveďte faktory, které limitují takové nasazení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record