Show simple item record

Application for Data Acquisition and Processing from OBDII Interface

dc.contributor.advisorZemčík, Pavelcs
dc.contributor.authorKabelka, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:57:34Z
dc.date.available2016-08-26cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKABELKA, M. Aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88838cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64045
dc.description.abstractTáto práce se zabývá problematikou získávání dat z automobilu přes rozhraní OBDII. Postupně rozebírá měřené veličiny, senzory a také řídicí systémy v automobilech a princip komunikace mezi nimi. Shrnuje základní principy tvorby mobilních aplikací pro systém Android. Dále se zaměřuje na návrh aplikace, která využívá mikrokontrolér ELM327 pro komunikaci s elektronickými systémy v automobilu. Získané data zobrazuje aplikace formou, díky které může zlepšit ekonomické návyky řidiče. Vytvořená aplikace také demonstruje možnosti komunikace s automobilem mimo standardu OBDII, v tomto případě ovládáním vestavěného rádia v automobilu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on obtaining data from a car via the OBDII interface. A successive analysis of the measured values, car sensors, control systems and communication principles between them is done. Basic principles for creating Android mobile applications have been also summarized here. However, the main focus is on designing an application which uses a microcontroller ELM327 to communicate with the electronic systems of a real car. The application shows the obtained data in a form that enables the driver to improve his/her driving habits in terms of fuel economy. The application also demonstrates communication with a car outside of the OBDII standard, in this scenario, by controlling a built-in radio in the car.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectOBDcs
dc.subjectOBDIIcs
dc.subjectELM327cs
dc.subjectCAN BUScs
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectOBDen
dc.subjectOBDIIen
dc.subjectELM327en
dc.subjectCAN BUSen
dc.subjectBluetoothen
dc.titleAplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Androidcs
dc.title.alternativeApplication for Data Acquisition and Processing from OBDII Interfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-08-26cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:18cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88838en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:14:39en
sync.item.modts2020.06.23 08:48:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaršík, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Daly by se ve Vaší aplikaci využít i senzory telefonu? Například akcelerometry či GPS. Co by bylo u aplikace ještě třeba vyladit, aby mohla jít na obchod Google Play?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record