Show simple item record

Real-Time Rendering of a Scene With Many Pedestrians

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorPfudl, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:57:40Z
dc.date.available2018-06-24cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPFUDL, V. Zobrazování scény s velkým počtem chodců v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88374cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64069
dc.description.abstractHlavním cílem této práce bylo implementova software, který by byl schopen vykreslovat, simulovat a natáčet scény s chodci. Výstupní videa této práce by mohla být využita jako vstupní data pro rozpoznávací video systémy. Byly implementovány metody a techniky pro vznik takovéto aplikace, jako je skeletální animace postav, vyhledávání cest(umělá inteligence), steering behaviors. Pro realistické vykrelování scén byly implementovány metody, jako je normal-mapping, variance shadow-mapping, deffered rendering, skydome, lens-flare a screen space ambient occlusion. Optimalizace vykreslujícího řeťezce byla implementována pomocí struktury octree pro dělení prostoru. Bylo implementováno GUI, které poskytuje uživateli snadné načítání a úpravu scén s chodci, nastavení vizualizace takové scény a její natáčení.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to implement a software that would be able to render, simulate and record a scene with walking pedestrians in real-time, with emphasis on rendering level of realism. The output of the application could serve as an input test data for people counting systems or similar systems for video recognition. The problem was divided into three major subproblems: character animation, artificial intelligence for character movement and advanced rendering techniques. The character animation problem is solved by the skeletal animation of the model. To achieve the characters moving in a scene autonomously path finding(A* algorithm) and group behaviors(steering behaviors) were implemented. Realism in a scene is added by implemented methods such as normal-mapping, variance shadow-mapping, deffered rendering, skydome, lens flare effect and screen space ambient occlusion. Optimaliaztion of the rendering was implemented using octree data structure for space partitioning. Rendering stage of a scene can be easily parametrized through implemented GUI. Implemented application provides the user with easy way of setting a scene with walking pedestrians, setting its visualization and to record the result.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectskeletální animacecs
dc.subjecthledání cestcs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectsteering behaviorscs
dc.subjectvykreslování v reálném časecs
dc.subjectfast approximate anti-aliasingcs
dc.subjectlens-flarecs
dc.subjectvariance shadow mappingcs
dc.subjectspace partitioningcs
dc.subjectscreen space ambient occlusioncs
dc.subjectguics
dc.subjectskeletal animationen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectpath findingen
dc.subjectsteering behaviorsen
dc.subjectreal-time renderingen
dc.subjectfast approximate anti-aliasingen
dc.subjectlens-flareen
dc.subjectvariance shadow mappingen
dc.subjectspace partitioningen
dc.subjectscreen space ambient occlusionen
dc.subjectguien
dc.titleZobrazování scény s velkým počtem chodců v reálném časecs
dc.title.alternativeReal-Time Rendering of a Scene With Many Pedestriansen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:07cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88374en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:14:42en
sync.item.modts2020.06.23 08:54:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMilet, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem ovlivnila vaše účast na Excel@FIT kvalitu práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record