Show simple item record

Webmail Traffic Reconstruction

dc.contributor.advisorVeselý, Vladimírcs
dc.contributor.authorSlivka, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:14Z
dc.date.available2016-06-25cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSLIVKA, M. Rekonstrukce webmailového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88677cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64080
dc.description.abstractWebmailové aplikace jsou dnes mezi lidmi velmi populární díky velké dostupnosti Internetu. Kromě běžného použití mohou být díky šifrovanému spojení využity ale i na nekalé účely spojené s únikem citlivých dat. Tato práce se zabývá analýzou webmailového provozu, typických znaků webmailových událostí a zpřístupněním dešifrovaného obsahu komunikace chráněné protokolem SSL/TLS. V práci budou navrženy a implementovány mo duly pro Netfox.Framework, které zabezpečují zmiňované dešifrování SSL/TLS a analýzu webmailu. Závěrem práce jsou tyto části implementovány jako součást Netfox.Framework-u v rámci projektu bezpečnostního výzkumu SEC6NET na FIT VUT v Brně.cs
dc.description.abstractWebmail applications are very popular these days. Besides typical usage, thanks to ciphered communication, they can be used for malicious activity like confidential data loss. This thesis discusses webmail events detection based on common webmail signatures in captured network traffic. Also there will be discussed SSL/TLS interception and decryption for further data analysis. The modules in this thesis are designed and implemented for Netfox.Framework forensics analysis tool. The Netfox project is developed at FIT BUT under security research project SEC6NET.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectNetfox.Frameworkcs
dc.subjecte-mailcs
dc.subjectwebmailcs
dc.subjectdetekce webmailůcs
dc.subjectdešifrování SSL/TLScs
dc.subjectNetfox.Frameworken
dc.subjecte-mailen
dc.subjectwebmailen
dc.subjectwebmail detectionen
dc.subjectdeciphering SSL/TLSen
dc.titleRekonstrukce webmailového provozucs
dc.title.alternativeWebmail Traffic Reconstructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:06cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88677en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:20:05en
sync.item.modts2020.06.23 09:51:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Při analýze jednotlivých webmail systémů (na straně 6) uvádíte také způsob předávání parametrů. Jedná se o metodu GET či POST? Vysvětlete prosím obrázek4.1. Jak je to tedy s výkonností implementace? Co ji ovlivňuje? Uvádíte, že SSL Decrypter provádí analýzu SSL/TLS handshake komunikace. Je nutné mít veškerou tuto komunikaci k dispozici?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record