Now showing items 264-283 of 616

 • Obchodní dům 

  Čierny, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnutie konštrukcie obchodného domu v meste Banská Bystrica na území Slovenska. Minimálna pôdorysná zastavaná plocha činí 2 000 m2. Minimálny počet podlaží je stanovený na 2. Navrhnutá stavba sa ...
 • Obchodní galerie 

  Gargulák, Martin
  Obsahem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Objekt je situován v lokalitě Vsetín. Celkové půdorysné rozměry jsou 51x54 m. Výška ...
 • Obchvat obce Ochoz u Brna 

  Beneš, Petr
  Předmětem diplomové práce je studie obchvatu obce Ochoz u Brna. Ochvat je navržen ve čtyřech variantách, které jsou mezi sebou navzájem porovnány dle několika kritérií. Následně je jedna varianta vybrána a detailně zpracována. ...
 • Obecní úřad Dubicko 

  Vinklerová, Martina
  V MÉ DIPLOMOVÉ PRÁCI JSEM ŘEŠILA NÁVRH NOVOSTAVBY OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI DUBICKO NA ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. OBJEKT SE NACHÁZÍ NA MÍRNĚ SVAŽITÉM POZEMKU, VE STŘEDU OBCE DUBICKO. OBJEKT JE DVOUPODLAŽNÍ, ...
 • Objekt obecního úřadu 

  Pichner, Petr
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro budovu obecního úřadu v Jablonném nad Orlicí. Úřad bude sloužit i pro malé obce v okolí. Budova je nepravidelného půdorysu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. ...
 • Objekt pro průmyslovou výrobu 

  Malý, Jan
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce dvoulodního objektu pro průmyslovou výrobu. Šířka boční lodi je 15 metrů a šířka hlavní lodi je 35 metrů. Délka průmyslového objektu je 90 metrů. Výška ...
 • Objekt ubytovny pro studenty 

  Purket, Petr
  Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro studenty v rozsahu dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. Objekt je situován na parcelách číslo 1220, ...
 • Ocelová konstrukce heliportu 

  Klimeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné ocelové konstrukce heliportu s výškou 20 m, která je situována v lokalitě Praha 1 v nemocničním areálu Na Františku. Součástí práce je rovněž technická zpráva ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Kočí, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra. Základní modul je 8 x 8 m, celková délka objektu je 88 m a šířka 48 m. Budova má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,4 m. 1.NP – 3.NP má ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Badin, Vít
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 36x45 metrů. Objekt se nachází v lokalitě Znojmo. Celková výška noské konstrukce je 16 metrů. Materiál nosné ...
 • Ocelová konstrukce zimního stadionu 

  Lobreis, Jan
  Práce je zaměřena na posouzení stavby městského zimního stadionu, který bude umístěn v lokalitě Brno - Komárov. Zimní stadion je navržen dle směrnic ledního hokeje s kapacitou přibližně 7 000 diváků. Z toho 5 850 k sezení, ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Pauer, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Svratku v Brně. Jako hlavní materiál nosných prvků byla použita ocel S355. V úvodu práce jsou řešeny dvě varianty konstrukčního ...
 • Oceňování škod na stavebních objektech 

  Šolc, Karel
  Diplomová práce "Oceňování škod na stavebních objektech" se zabývá oceňováním vad a škod na stavebních objektech. V práci je vysvětleno co je škoda, vada jak se definují oceňují. Na příkladě stavebního objektu je provedeno ...
 • Odolnost FRP kompozitních materiálů vůči působení vybraných agresivních prostředí 

  Mičkal, Petr
  Diplomová práce se zabývá sledováním trvanlivosti FRP výztuží v alkalickém prostředí při různých teplotách expozice. V teoretické části diplomové práce je obecný popis FRP kompozitů, výroba FRP výztuží technologii pultruze, ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice. 

  Petrlík, Karel
  Diplomová práce se zabývá epochovým GNSS měřením statickou metodou na polygonu Tetčice. Jejím cílem je potvrzení geologické aktivity zemského povrchu na území obce, způsobené tektonickým zlomem. V rámci práce byla v červnu ...
 • Optimalizace distribuce vzduchu ve školských zařízeních 

  Cigánková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu škol a školek. Je zaměřena zejména na problematiku nedostatečného větrání a aplikaci nuceného větrání v těchto objektech. Konkrétní řešení je ukázáno na objektu ...
 • Optimalizace provozu stávající ČOV 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na optimalizaci provozu na čistírnách odpadních vod s ohledem na zlepšení sledovaných parametrů na odtoku z ČOV. Je zpracován přehled možností optimalizace objektů na čistírnách odpadních vod. V druhé ...
 • Optimální výběr finančních zdrojů pro realizaci stavební investice 

  Vránová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem optimálních finančních zdrojů pro realizaci stavební investice ve veřejném sektoru. V úvodu práce jsou klasifikovány investice podle různých kritérií a následně jsou popsány různé ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Pandulová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na téma organizace projektu výstavby v teoretické i praktické rovině. Teoretická část se zabývá problematikou týkající se projektů a projektového řízení, dále se věnuje popisu dodavatelské ...
 • Ošetření povrchu pro zlepšení odolnosti deskových materiálů s cementovou matricí a organickým plnivem 

  Zrza, Ondřej
  Jako všechny materiály používané pro venkovní konstrukce, i cementotřískové desky podléhají povětrnostním vlivům, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemikálie (např. sírany) nebo UV paprsky. Degradace těmito vlivy ...