Now showing items 288-307 of 616

 • Patrová budova s atriem 

  Brodecký, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce patrové budovy s atriem o pěti nadzemních podlažích. Objekt se nachází v lokalitě Blansko a jeho půdorysné rozměry jsou 32,5 x 56 m a maximální výška objektu je ...
 • Pavilon moderního umění 

  Hýblová, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce byl návrh dvou variant ocelové konstrukce objektu pro účely pavilonu moderního umění. Půdorysný rozměr konstrukce je 52,5 x 24 m. Celá konstrukce obou variant je nesena čtyřmi čtyřbokými příhradovými ...
 • Penzion 

  Petrlík, Daniel
  Předmětem diplomové práce je projekt samostatně stojícího penzionu. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Kapacita penzionu je 46 lůžek. Penzion je třípatrový a je navržen z ...
 • Penzion 

  Havranová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení. Kapacita penzionu je 26 lůžek a 32 míst na stravování. Objekt je navržen jako třípodlažní. V prvním nadzemním podlaží je umístěn ...
 • Penzion 

  Vlčková, Bára
  Tato diplomová práce je projekt novostavby pětipodlažního, částečně podsklepeného penzionu v Opavě. Tento penzion bude využíván pro účely ubytování, stravování a rekreace. Ubytovací kapacita penzionu je 21 osob. V suterénu ...
 • Penzion pro seniory 

  Šenkýř, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby penzionu pro seniory v okrajové části města Zlína. Novostavba je situována v rovinatém terénu. Objekt má tři nadzemní podlaží a není podsklepený. Účelem je vybudovat stavbu pro ...
 • Penzion pro seniory 

  Nykodým, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace objektu penzionu pro seniory s doplněním o specializaci z oboru vzduchotechnika. Stavba se nachází v západní části města Bystřice nad Pernštejnem a je situována ...
 • Penzion pro seniory 

  Huleja, Adam
  V diplomové práci je řešen a zpracován návrh stavby penzionu pro seniory v Lomničce u Tišnova. Jedná se čtyřpodlažní objekt s jedním technickým podzemním podlažím a plochou střechou. Konstrukční systém je příčný stěnový, ...
 • Perla Ústí nad Orlicí 

  Hyťhová, Martina
  Předmětem diplomového projektu je zpracování strategie konverze a revitalizace území části areálu bývalé textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Stavební program je tvořen z rekonstrukce stávajících objektů pro kavárnu, ...
 • Pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Večeřa, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Jde o novostavbu, která je umístěná v městě Brně. Stavba je řešena jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem. Stavba má pět nadzemních podlaží. ...
 • Plánování a realizace stavební zakázky 

  Petráněk, Marian
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky. V teoretické části je definováno projektové řízení staveb, popsáno sestavení ceny stavebního díla, časové modely výstavby a zadávací dokumentace stavby. V ...
 • Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu 

  Hoza, Martin
  Při výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. ...
 • Podnikatelský inkubátor 

  Uhlíř, Jakub
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby administrativního objektu se dvěma prodejnami a podzemním garážovým zakladačem. Projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. V objektu je navrženo ...
 • Poliklinika 

  Dawid, Lukáš
  Diplomová práce řeší bezbariérovou novostavbu zdravotnického zařízení – polikliniky se 14 lékařskými pracovišti. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova je zastřešena plochou střechou. Stavba polikliniky ...
 • Polyfunkční dům 

  Teplý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu. Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v okrajové části města Olomouce. Objekt je zděný nepodsklepený se ...
 • Polyfunkční dům 

  Šidlo, Stanislav
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v proluce v ulici Na Poříčí, Praha – Nové Město. Stavba se nachází v rovinném terénu mezi dvěma stávajícími objekty. Objekt je přímo přístupný z místní komunikace a únik z budovy ...
 • Polyfunkční dům 

  Pavlík, Vojtěch
  Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v městě Třebíč. Cílem této práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt o pěti nadzemních podlažích a jedním ...
 • Polyfunkční dům 

  Culík, Tomáš
  Diplomová práce je projekt šestipodlažní polyfunkční budovy v Brně. Objekt je navržen pro komerční účely a pro bydlení. V suterénu se nachází garáž pro residenty s technickým zázemím, prvním nadzemním podlaží se nacházejí ...
 • Polyfunkční dům 

  Bulíček, Jakub
  Diplomová práce (POLYFUNKČNÍ DŮM) byla zpracována na úrovni projektové dokumentace. Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi, tenisovým klubem a kavárnou. Projektovaný objekt by se měl nacházet ...
 • Polyfunkční dům 

  Juříček, Marek
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace polyfunkčního domu. Objekt se skládá z jednoho podzemního podlaží a čtyř nadzemních podlaží. Suterén slouží jako APS garáž. Prvním nadzemní podlaží je určeno veřejnosti ...