Now showing items 401-420 of 616

 • Silniční a tramvajový most 

  Vošček, Martin
  Predmetom práce je variantný návrh cestného a električkového mostu v mestskej zástavbe. Jedná sa o premostenie rieky mostom o dĺžke 52,5 m. Sú porovnané dva návrhy pričom v prvom návrhu sa jedná o oblúkovú konštrukcia s ...
 • Skalice, Lysice, Bořitov - přeložka I/43 ve stopě D43 

  Hapl, Michal
  PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ZHODNOTIT STÁVAJÍCÍ STAV KOMUNIKACE I/43 V ÚSEKU SKALICE NAD SVITAVOU A BOŘITOVEM, NAJÍT NA DANÉM ÚSEKU ZÁVADY A NAJÍT VHODNOU VARIANTU PŘELOŽKY TÉTO KOMUNIKACE V PLÁNOVANÉ TRASE DÁLNICE D43. ...
 • Sledování melitelnosti slínkových minerálů 

  Červinková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá vlivem třech různých technologických procesů mletí na vlastnostech čistých slínkových minerálů. Cílem je synteticky připravit čisté slínkové minerály a sledovat vliv délky mlecího procesu a vliv ...
 • Sledování pesticidních látek ve zdroji úpravny vody Hrdibořice a možnost jejich odstranění 

  Bouchalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá možnými způsoby jak snížit, případně úplně odstranit pesticidní látky z pitné vody, která je produkována na úpravně vody Hrdibořice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
 • Smyková pevnost prvků stavebních konstrukcí z textilního betonu 

  Lomič, Jiří
  Cílem předložené diplomové práce bylo sestavit výpočtový model pro prvky textilního betonu s obdélníkovým průřezem. K tomu bylo třeba nejprve získat znalost zásadních principů pro návrh na smyk, a to nejprve u prvků ...
 • Současné možnosti developerské činnosti pro nebytové prostory 

  Šimák, David
  Diplomová prace se zabyva stanovenim ekonomicke efektivnosti developerskeho projektu vystavby apartmánového komplexu. Teoreticka cast je venovana vysvetleni pojmu investování, projektového řízení, ekonomicke efektivnost a ...
 • Speciální bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách v Jihomoravském kraji 

  Brodňanská, Erika
  Diplomová práca sa zameriava na špeciálnu bezpečnostnú inšpekciu na vybraných lokalitách v Juhomoravskom kraji. Na začiatku práce bolo vybraných 15 lokalít s rôznymi parametrami, ktoré boli jednotlivo podrobené analýze ...
 • Specifika hydroekologického monitoringu na malých vodních tocích a jeho vylepšení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní diplomové ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce na rychlostní komunikaci R2 

  Horut, Jakub
  Diplomová práce řeší převedení rychlostní komunikace R2 na Slovensku přes údolí. Výška konstrukce je zde omezena železniční tratí a místní komunikací. Ze dvou navržených variant byla vybrána a zpracována varianta deskotrámové ...
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví 

  Šuster, Richard
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví. Úvodní část zahrnuje hlavní teoretické pojmy z oblasti veřejného a soukromého sektoru, managementu a týmové spolupráce, ...
 • Sport hotel Frýdlant 

  Bartoš, Jan
  V mé diplomové práci budu řešit návrh projektové dokumentace pro sport hotel. Tento objekt je situován do klidné jihovýchodní části města Frýdlant s výhledem na město a dobrou dostupností do okolních sportovních zařízení. ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Hrabal, Marek
  Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází ...
 • Sportovně relaxační centrum v Moravanech 

  Pavel, Michal
  Předmětem této diplomové práce je stavba Sportovně relaxačního centra v Moravanech. Stavba Je rozdělena na tři stavební objekty. První stavební objekt tvoří Bowling & Billiard Bar. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, ...
 • Sportovní areál Třeboň - příprava a organizace výstavby 

  Hánová, Kristýna
  Tato diplomová práce pojednává o přípravě a organizaci výstavby sportovního areálu v Třeboni. Hlavním předmětem řešení je stavební úprava stávajícího fotbalového hřiště s výstavbou kryté tribuny. Diplomová práce obsahuje ...
 • Sportovní centrum 

  Bartoš, Vít
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci sportovního centra. Sportovní centrum je navrženo na pozemku č. 1004/13 v obci Studénka. Sportovní centrum je určeno pro celkem 30 návštěvníků a 2 zaměstnance. Stavba je ...
 • Sportovní centrum 

  Kadlec, Aleš
  Předmětem mé diplomové práce je návrh přístavby sportovního centra. Objekt má jedno víceúrovňové nadzemní podlaží. Zastřešení je řešeno železobetonovými vazníky, krovem a plochou střechou. Projekt klade důraz na využití ...
 • Sportovní centrum 

  Rohlena, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt se nachází na rovinatém pozemku v Hradci Králové. Daná lokalita je určena pro stavby a plochy sportovního a ...
 • Sportovní centrum s restaurací v Holešově 

  Fridrich, Michal
  Diplomová práce ,,Sportovní centrum s restaurací v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný objekt leží na parcele č 461/1 ve městě ...
 • Sportovní centrum v Bílovicích nad Svitavou 

  Šmak, Michal
  Obsahem diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra na okraji obce Bílovice nad Svitavou. Součástí je squashová hala se čtyřmi dvorci a přilehlé centrum, které tvoří další sportoviště, kavárna, zázemí pro ...
 • Sportovní objekt, Kroměříž 

  Foltýnová, Kateřina
  V této práci řeším návrh novostavby sportovního centra na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Dům se nachází v okrajové části obce Kroměříž. Jedná se o nepodsklepenou stavbu, jejíž jedna část je jednopodlažní a druhá ...